Đánh giá mức độ chính quyền điện tử các sở ngành, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Thứ Tư, 05/06/2019, 14:32 [GMT+7]
.
.

Sáng 5/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá mức độ, xếp hạng chính quyền điện tử (CQĐT) cấp sở ngành, huyện và xã tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Các đồng chí: Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các sở, ban, ngành dự tại đầu cầu UBND tỉnh; 14 huyện, thị xã, thành phố dự họp qua truyền hình trực tuyến.

a
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh thực hiện đánh giá mức độ CQĐT tại 131 đơn vị, trong đó có 28 sở, ban, ngành; 14 huyện, thị xã, thành phố và 89 xã, phường, thị trấn. Đây là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc đánh giá mức độ CQĐT đến cấp xã theo bộ tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo kết quả đánh giá, nhìn chung mức độ ứng dụng hệ thống CQĐT tại các cơ quan, đơn vị năm 2018 tăng so với năm 2017. Cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT đã đáp ứng được nhu cầu cho ứng dụng CNTT, phục vụ xây dựng CQĐT; 100% đơn vị được triển khai hệ thống CQĐT đều đã đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả; trên 98% văn bản đã được gửi nhận qua hệ thống CQĐT; trên 80% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Công tác tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và công tác xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT đều được các cơ quan quan tâm. Việc ứng dụng hiệu quả CQĐT đã góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của tỉnh tới người dân và doanh nghiệp; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở. Sử dụng hiệu quả hệ thống CQĐT trong năm vừa qua cũng góp phần duy trì vị trí quán quân về chỉ số PCI 2018 của tỉnh.

a
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành tham luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy điểm trung bình của các đơn vị, địa phương chưa cao, mới ở mức khá. Thang điểm giữa các đơn vị đứng đầu và các đơn vị phía cuối ở từng cấp vẫn còn sự chênh lệch lớn.

Cụ thể, đối với cấp sở, ban, ngành, kết quả đánh giá mức độ CQĐT của các sở, ban, ngành mới đạt ở mức khá là 62,5 điểm. Trong đó, có 7 đơn vị đạt mức tốt, trên 70 điểm; 12 đơn vị đạt mức khá; 6 đơn vị đạt mức trung bình và dưới trung bình là 3 đơn vị. Độ lệch điểm giữa đơn vị cao nhất (78 điểm) và đơn vị thấp nhất (27 điểm) là 51 điểm, cho thấy khoảng cách chênh lệch tương đối lớn.

a
Kết quả đánh giá mức độ, xếp hạng CQĐT các đơn vị, địa phương trong tỉnh năm 2018.

Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, có 2 đơn vị ở nhóm tốt; 10 đơn vị trong nhóm khá; 2 đơn vị trong nhóm trung bình. Điểm trung bình của 14 huyện, thị xã, thành phố là 121/170 điểm, đạt 67,45%. Độ chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 52 điểm, cho thấy khoảng cách tương đối lớn mặc dù được đầu tư đồng bộ.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn, mức độ CQĐT các đơn vị cấp xã đạt mức dưới trung bình (41%). Mức điểm đạt được của các xã, phường, thị trấn tương đối thấp. Trong đó, thị trấn Trới (Hoành Bồ) là đơn vị đạt điểm cao nhất (57,72/100 điểm). Còn lại, 8 đơn vị đạt trên 50/100 điểm, chiếm 9%; 81 đơn vị đạt dưới 50/100 điểm, chiếm 90%.

a
Đồng chí Đỗ Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tham luận tại hội nghị.

Nguyên nhân được chỉ ra do một số tiêu chí mà hầu hết các đơn vị chưa đạt như: Chưa chú trọng cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử thành phần; tỷ lệ các xã có cổng, trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang riêng trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện không nhiều; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp. Ngoài ra, do hầu hết các thủ trưởng đơn vị chưa tích cực sử dụng đồng bộ hệ thống CQĐT; tỷ lệ lãnh đạo sử dụng chữ ký số thấp; trình độ CNTT của CBCCVC của cấp xã còn hạn chế…

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị đứng đầu và đứng phía cuối đã phát biểu tham luận phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và các giải pháp để tiếp tục nâng cao mức độ, xếp hạng CQĐT năm 2019.

a
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí tham luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương phải xác định việc thực hiện CQĐT là nhiệm vụ quan trọng, phải có quyết tâm chính trị cao hơn bởi đây là phương tiện thay đổi lề lối làm việc, quyết định chất lượng bộ máy nhà nước, quyết định chất lượng đội ngũ. Do đó, việc triển khai thực hiện CQĐT phải được tăng cường hơn nữa.

Đề cập nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính với phương châm giảm thời gian, đơn giản hóa; cập nhật thủ tục hành chính còn hiệu lực và hết hiệu lực; nâng cấp và nâng cao khả năng kết nối phần cứng và phần mềm tại cơ sở.

Đồng chí Đặng Huy Hậu cũng lưu ý, đội ngũ CBCCVC phải được nâng cao khả năng sử dụng hệ thống CQĐT, ứng dựng CNTT, cập nhật thông tin trên Cổng thông điện tử thành phần trên cơ sở mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, đội ngũ CBCCVC thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không báo trước. Các đơn vị, địa phương phải tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác ứng dụng CNTT, CQĐT năm 2018 để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Đặc biệt, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng, kết quả việc thực hiện công tác ứng dụng CNTT, CQĐT ngày càng tốt hơn. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải là người đi đầu, gương mẫu, chủ động trong việc xây dựng, khai thác có hiệu quả hệ thống CQĐT, góp phần công cuộc cải cách hành chính của tỉnh.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.