Quán triệt Chỉ thị số 29/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 17/05/2019, 14:03 [GMT+7]
.
.

Sáng 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nói chuyện chuyên đề “Những giá trị cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về chăm lo đời sống nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 208 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt Chỉ thị 29/CT-TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

a
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2019) và phát động tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban cán sự đảng, đoàn, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng; xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, tôn trọng kỷ cương pháp luật; bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và nhân dân ta.

a
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là quyết liệt, kiên trì thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh. Đồng thời gắn các nội dung thi đua của tỉnh với phong trào thi đua chung của cả nước và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ nay đến năm 2020, Quảng Ninh tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động lớn kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 50 năm Ngày mất của Người (2/9), 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019); 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (1890-2020); kỷ niệm 75 Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2020); 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945-2020) và chào mừng đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã phát động thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2020); chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề “Những giá trị cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về chăm lo đời sống nhân dân”.

a
Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề “Những giá trị cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về chăm lo đời sống nhân dân”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do đó, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải đẩy mạnh tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phong trào thi đua yêu nước bằng hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Về nội dung cụ thể, đồng chí yêu cầu thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung chỉ đạo các khâu đột phá, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; phát huy dân chủ, chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa con người Quảng Ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong quá trình tổ chức triển khai, quan tâm đúng mực công tác thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng; tích cực phát hiện các nhân tố mới để khen thưởng, biểu dương kịp thời. Cùng với đó, quan tâm đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo không xảy ra đột xuất, bất ngờ; đẩy nhanh tiến độ khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ lợi ích nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, để chọn những công trình có nhiều ý nghĩa gắn biển công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng đại hội đảng các cấp.

Nội dung Chỉ thị 29 đã quán triệt cụ thể tại hội nghị do đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần sớm cụ thể hóa thành kế hoạch, chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.