Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thấm sâu và lan tỏa

Chủ Nhật, 19/05/2019, 06:16 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng; nhiệm vụ lâu dài, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Động lực cho Quảng Ninh vươn cao

Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa lâu dài, mang tính cấp thiết trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đồng bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc triển khai thực hiện chỉ thị không những được gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mà còn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước sở hữu cảng tàu khách du lịch chuyên biệt - Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương
Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có cảng tàu khách du lịch chuyên biệt - Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn các nội dung đột phá, chỉ đạo các cấp ủy, sở, ban, ngành gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh một cách cụ thể, thiết thực. Chỉ trong vài năm trở lại đây, Quảng Ninh luôn được nhắc đến như một điểm sáng của cả nước với tư duy đột phá trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng của Quảng Ninh duy trì ở mức cao; giai đoạn 2016-2018 là 10,5%, trong đó, năm 2016 là 10,1%, năm 2017 là 10,2%, năm 2018 đạt 11,1%, cao nhất trong 6 năm gần đây. Năm 2017, Quảng Ninh đứng vị trí dẫn đầu các tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Năm 2017 và 2018, tỉnh Quảng Ninh liên tiếp giành vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Quảng Ninh cũng là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của tỉnh (hoặc ứng vốn cho Trung ương) tập trung vào các dự án, công trình động lực có tính lan toả cao; quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư. Đến nay, hạ tầng giao thông kết nối đã cơ bản hoàn thiện với những công trình quan trọng như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai...

Một góc đô thị TP Hạ Long hôm nay.
Một góc đô thị TP Hạ Long hôm nay.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm tiền đề để thực hiện công cuộc đổi mới. Tỉnh ủy đã ban hành, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, kế hoạch, đề án, giải pháp để sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, cải cách hành chính, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng...

Việc học và làm theo Bác đã tạo động lực mạnh mẽ, nuôi dưỡng quyết tâm đổi mới của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp đột phá, quyết liệt tấn công vào những khâu yếu, việc khó, những vấn đề tồn tại, hạn chế. Qua đó, niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng tăng lên rõ rệt. Thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội của tỉnh, tỷ lệ số người được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tăng từ 73,3% (năm 2016) lên 79% (năm 2017) và đến năm 2018 là 85,1%. 

“Mãi mãi đi theo Người”

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho Quảng Ninh - vùng đất phên giậu Đông Bắc Tổ quốc tình cảm yêu mến đặc biệt. Qua nhiều lần về thăm, Bác luôn ân cần dặn dò, gửi gắm niềm tin về sự phát triển vươn lên giàu đẹp của tỉnh. Ngày 15/11/1968, Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than báo công cùng với Bác tại Phủ Chủ tịch. Đây là lần cuối cùng trước lúc đi xa, Bác căn dặn: “Xây dựng ngành Than trở thành một ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh giàu đẹp”.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định thành lập cho Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND &UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Huyền
Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định thành lập cho Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Huyền

Khắc ghi tình cảm và lời dạy của Bác, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách quyết liệt và đồng bộ hơn. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện kế hoạch đã đề ra; mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao để cam kết, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đưa vào bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Quy định số 04-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống; làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn tạo sức lan tỏa trong xã hội, nhất là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện tác phong công tác theo phong cách Hồ Chí Minh.

Tin tưởng, với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của tỉnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí; quyết tâm đi sâu đổi mới, sáng tạo, kiên định với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: “Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc...”, không ngừng cùng đất nước vươn cao trên chặng đường phát triển như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.