Hoành Bồ: Chuyển biến tích cực sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU

Thứ Năm, 02/05/2019, 18:48 [GMT+7]
.
.

Với tinh thần đổi mới - quyết liệt - sáng tạo, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh uỷ về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Hoành Bồ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Đồng chí Khổng Minh Thành, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Bám sát các mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TU, thời gian qua huyện Hoành Bồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, rõ người, rõ việc, nhằm khắc phục tình trạng trùng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy các cấp coi trọng việc lựa chọn nhân sự cấp ủy là người có đủ phẩm chất, năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực tiễn, có kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương, đơn vị hiệu quả. Đồng thời, 100% thôn, khu phố đã tiến hành nhất thể hóa các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố. Thực tế cho thấy, sau khi hợp nhất hai chức danh, hầu hết các vấn đề quan trọng từ cơ sở đã được chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Các nghị quyết của Đảng, của tỉnh và của huyện cũng được các chi bộ triển khai nhanh chóng, cụ thể bằng các kế hoạch, qua đó đã tạo được sự thống nhất, hiệu quả trong các thôn, khu trên địa bàn huyện.,

Cán bộ xã Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ) xuống trực tiếp các hộ dân đề tuyên truyền các chính sách.
Cán bộ xã Kỳ Thượng trực tiếp xuống chỉ đạo xây dựng công trình giao thông liên thôn.

Song song với đó, huyện cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như mở rộng thành phần tham dự, đã giúp cho các chi bộ nắm bắt tốt hơn những vấn đề từ cơ sở, đặc biệt là những ý kiến, kiến nghị của đảng viên và nhân dân, từ đó kịp thời đề xuất lên cấp trên giải quyết hiệu quả các vấn đề ở cơ sở. Cùng với đó, để tổ chức cơ sở đảng không ngừng lớn mạnh, các chi bộ cũng đặc biệt quan tâm phát hiện, giới thiệu quần chúng để kết nạp vào Đảng, trong đó những nhân tố trẻ, người dân tộc thiểu số có năng lực, tâm huyết đối với sự nghiệp cách mạng luôn được huyện quan tâm, bồi dưỡng.

Các cấp ủy huyện cũng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, đã tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo và phù hợp, đến nay công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC được cải thiện rõ rệt, niềm tin của nhân dân đối với cấp uỷ và chính quyền ngày càng vững chắc.

Gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tính đến nay, huyện Hoành Bồ đã tiến hành sắp xếp lại nhiều tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Cụ thể, huyện đã thành lập được cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; thành lập bộ phận phối hợp thống nhất hành động 13/13 xã, thị trấn. Hoạt động của Khối ngày càng đi vào chiều sâu, rõ nhiệm vụ, chức năng đối với từng đơn vị, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai hiệu quả nhiều chương trình, nhiệm vụ của địa phương. Bộ máy thống nhất, tinh gọn, năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên môn hóa cao hơn; chất lượng tham mưu, triển khai các hoạt động của Khối ngày một hiệu quả hơn.

a2
Bộ máy các đơn vị thuộc ngành Y tế được sắp xếp tinh gọn, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, thời gian qua, huyện cũng tiến hành hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Thanh tra huyện với Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện hợp nhất thành Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Huyện tiến hành kiện toàn, sáp nhập và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, như: Thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa trên cơ sở hợp nhất Đài TT-TH với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; thành lập Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện trên cơ sở Đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình với Trung tâm Y tế huyện thành Trung tâm Y tế đa chức năng; sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc ngành Giáo dục, ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hoành Bồ cũng đã tiếp nhận Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) và sáp nhập với Trung tâm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Ông Lê Đình Anh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, cho biết: Qua hơn 3 năm thành lập, Trung tâm đã giảm 2 biên chế. Mặc dù ban đầu cũng gặp khó khăn, tuy nhiên sau khi tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, đến nay hoạt động của Trung tâm đã đi vào ổn định. Các đơn vị làm việc chung tại một trụ sở đã giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai công việc của Trung tâm nhanh gọn hơn. Hiệu quả rõ nét là công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương trên địa bàn nên đã thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ thực vật; hướng dẫn bà con ứng dụng chuyển giao kỹ thuật, phát triển những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả...

Theo báo cáo của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, từ năm 2015 đến nay, Hoành Bồ đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với 24 trường hợp. Trong đó, có 3 trường hợp thuộc khối đảng - đoàn thể; 21 trường hợp thuộc khối chính quyền.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn đã và đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc trong từng đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng không ngừng nâng lên, góp phần đem lại hiệu quả trong lãnh đạo, triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Lan Hạ

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.