Đại hội MTTQ các cấp: Đảm bảo tiến độ, thành công

Thứ Bảy, 04/05/2019, 13:32 [GMT+7]
.
.

Đến thời điểm này, đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 đang được triển khai đúng tiến độ đề ra: Hoàn thành 100% đại hội cấp xã, 6/14 đơn vị hoàn thành đại hội cấp huyện. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các địa phương tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua.

m
Ủy ban MTTQ huyện Tiên Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với Tỉnh uỷ, phối hợp với chính quyền các cấp, ngành liên quan để lãnh đạo và tạo điều kiện cùng MTTQ làm tốt công tác tổ chức đại hội. Nhờ đó, đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung của đại hội về kiện toàn ủy ban MTTQ các cấp, xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, hậu cần, khánh tiết... Đồng thời tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý nghĩa của việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thời gian tới.

Cấp tỉnh, cấp huyện đều quan tâm chọn và hướng dẫn tổ chức đại hội điểm, làm tiền đề cho các đơn vị khác rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, công tác tổ chức đại hội ở các đơn vị diễn ra thành công, bảo đảm yêu cầu đề ra; đã thống nhất từ cấp tỉnh tới cơ sở về công tác chuẩn bị văn kiện, tuyên truyền, xây dựng nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công đại hội MTTQ tại địa phương. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội.

Tại các đại hội điểm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đều có ý kiến chỉ đạo, lưu ý tới các đơn vị tiến hành báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần ngắn gọn, xúc tích, nêu rõ kết quả đạt được, có so sánh với nhiệm kỳ trước; chú trọng nhận định, phân tích các mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm..., thay vì chỉ liệt kê số liệu; làm cơ sở để định hướng sát nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác tuyên truyền về đại hội được chuẩn bị từ sớm và tiến hành tuyên truyền trong thời gian dài bằng nhiều hình thức, như: Qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường; băng rôn, áp phích; văn bản tại các cuộc họp dân...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội MTTQ TX Quảng Yên.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu MTTQ TX Quảng Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tích cực huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, triển khai các công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội, gắn với thực tế đời sống tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cấp thiết của nhân dân. Điều này đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khí thế thi đua sôi nổi từ cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như: Huyện Hoành Bồ đăng ký xây 2 "Nhà Đại đoàn kết", cải tạo 3 tuyến đường giao thông nông thôn và lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại 3 tuyến đường thôn, khu; TP Uông Bí đăng ký 12 công trình chỉnh trang nhà văn hóa, đường kiểu mẫu, cải tạo đường thôn khu, rãnh thoát nước...

Trong tháng 3/2019, MTTQ TX Đông Triều và MTTQ huyện Hải Hà đã tổ chức thành công đại hội điểm theo đúng kế hoạch đề ra. Đến hết tháng 4, MTTQ các địa phương Hoành Bồ, Quảng Yên, Cẩm Phả, Tiên Yên lần lượt hoàn thành đại hội cấp huyện. Là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đại hội MTTQ các cấp đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.