Trường Quân sự tỉnh: Đổi mới công tác giáo dục chính trị

Thứ Bảy, 13/04/2019, 15:25 [GMT+7]
.
.

Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng (QSQP) cho các đối tượng trên địa bàn, Trường Quân sự tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

Trường Quân sự tỉnh sử dụng giáo án điện tử, thiết bị máy chiếu trong giảng dạy các bài giảng về chính trị.
Trường Quân sự tỉnh sử dụng giáo án điện tử, thiết bị máy chiếu trong giảng dạy các bài giảng về chính trị.

Đại tá Phạm Vũ Minh, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh, cho biết: Đảng uỷ, nhà trường luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong năm nay, nhà trường phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% trở lên đạt khá, giỏi.

Theo đó, nhà trường quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khoá XII). Đồng thời, tiếp tục thực hiện “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường còn thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được nhà trường tăng cường, phù hợp với từng đối tượng. Trường chỉ đạo giáo viên kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp dạy học truyền thống với hiện đại, lấy người học làm trung tâm, phát huy khả năng sáng tạo độc lập của người học để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo của mỗi học viên. Các khoa, ban trong Trường chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, sát yêu cầu huấn luyện, tránh nhàm chán, hình thức. Trong quá trình đào tạo, huấn luyện, nhà trường kết hợp chặt chẽ giữa dạy học và xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật; thực hiện nguyên tắc "Ba thực chất" (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất).

rường Quân sự tỉnh (Uông Bí), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ năm 2019.
Lớp tập huấn cán bộ năm 2019 tại Trường Quân sự tỉnh.

Ngay từ đầu năm, kế hoạch giáo dục chính trị được phân công cụ thể cho các tổ, giáo viên để chủ động nghiên cứu nội dung, tìm tài liệu bổ trợ. Việc soạn giáo án bảo đảm sát đối tượng, sát thực tiễn và đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình lên lớp, giáo viên và học viên thực hiện nghiêm túc kỷ luật thao trường, duy trì thời gian theo quy định, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang thiết bị.

Đại úy Phạm Văn Dĩnh, giáo viên Trường Quân sự tỉnh, cho biết: Giáo viên giảng dạy luôn chủ động đề xuất nội dung và thu thập những hình ảnh, hoạt động minh họa cụ thể, phù hợp với từng bài giảng, nhất là giảng dạy chính trị. Trong quá trình lên lớp, giáo viên sử dụng giáo án điện tử với những hình ảnh minh họa sinh động, phong phú, kết hợp chiếu những đoạn phim tài liệu, tư liệu giúp cho bài giảng không bị khô cứng, nhàm chán. Sau mỗi nội dung học tập, các học viên tổ chức thảo luận những vấn đề trọng tâm của bài giảng để dễ tiếp thu, dễ nhớ. Trường chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc giáo dục chính trị như: Hệ thống máy chiếu, tivi, xây dựng thư viện điện tử, máy quay, máy ảnh, amply, loa đài…

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.