Nhất thể hóa các chức danh: Ghi nhận ở xã Hải Lạng

Thứ Ba, 09/04/2019, 09:46 [GMT+7]
.
.

Là một trong những địa phương của huyện Tiên Yên tiên phong nhất thể hóa một loạt các chức danh, xã Hải Lạng đã dần phát huy được hiệu quả vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền, từng bước đổi mới tư duy, cách làm và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hải Lạng xuống hộ dân thôn Thống Nhất.
Đồng chí Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng (ngoài cùng bên trái) thăm hộ gia đình nuôi tôm tại thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng.

Việc nhất thể hóa các chức danh từ cấp xã đến cấp thôn được xã Hải Lạng thực hiện từ năm 2015. Ở cấp xã: Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã thực hiện từ tháng 3/2015; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy từ tháng 6/2016; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã từ tháng 8/2018; Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã từ tháng 11/2016. Ở cấp thôn, năm 2017, có 11/13 thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; đến tháng 6/2018, 13/13 thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Đồng chí Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, cho biết: “Việc nhất thể hóa các chức danh được xã Hải Lạng thực hiện nghiêm túc và thận trọng, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên với quan điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thảo luận, phản biện, lấy ý kiến nhân dân, đảng viên, tham vấn các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, từ đó có những điều chỉnh kịp thời”.

Việc nhất thể hóa các chức danh đã giúp xã Hải Lạng nâng cao hiệu quả công việc. Cụ thể, đồng chí Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã cơ bản có kinh nghiệm trong điều hành công tác chính quyền nên không khó khi tiếp cận công việc. Việc đảm nhận “2 vai” tạo điều kiện để đồng chí Lộc Văn Sinh thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ, thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ. Việc kiêm nhiệm này còn góp phần nâng cao quyền hạn của người đứng đầu, tạo sự chủ động trong giải quyết công việc. Trong các cuộc họp, giao ban, Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã trực tiếp điều hành, triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng khối, khắc phục tình trạng đùn đẩy, chồng lấn hoặc không rõ nhiệm vụ.

Ông Phùn Văn Bảo, SN 1972, thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng kiểm tra tôm giống tại ao nuôi tôm của gia đình.
Ông Phùn Văn Bảo, thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, kiểm tra tôm giống tại ao nuôi tôm của gia đình.

Hay như việc kiêm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã cũng đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp nội dung giữa hoạt động kiểm tra Đảng với hoạt động giám sát của HĐND. Việc cơ cấu như hiện tại có thể lồng ghép, điều tiết các nội dung giữa công tác Đảng và công tác chính quyền mà vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng và không trái với luật và nghị quyết HĐND trên nguyên tắc “kiểm tra có trọng tâm, giám sát có mở rộng”.

Thực tế, việc nhất thể hóa các chức danh còn giúp xã Hải Lạng giảm được nhiều cuộc họp (giảm được khoảng 30% số cuộc họp thường lệ); giảm bớt việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành cùng một nội dung. Bên cạnh đó, việc tinh giản bộ máy còn tiết giảm kinh phí, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính (tiết giảm 20% kinh phí chi thường xuyên so với trước khi thực hiện nhất thể hóa các chức danh).

Mặt khác, việc kiêm nhiệm chức danh góp phần nâng cao trình độ công tác Đảng, quản lý nhà nước và rèn luyện bản lĩnh cán bộ; giúp người đứng đầu cấp ủy, chi bộ gần dân hơn, nắm rõ hơn dư luận, tâm tư, nguyện vọng của dân và kiến nghị, đề xuất qua nhiều kênh thông tin; quyết đoán và xử lý công việc của người dân nhanh hơn; khắc phục tình trạng cấp ủy ra nghị quyết, chính quyền thực hiện không triệt để. Với việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bước đầu đã phát huy được sự lãnh đạo của chi bộ với hoạt động giám sát cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm các thôn của xã đang tích cực huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng để thi công các công trình phục vụ an sinh, tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

Có thể thấy, việc nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo tại xã Hải Lạng đã phát huy được hiệu quả, vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Lan Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.