Họp Ban Chỉ đạo thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại

Thứ Năm, 14/03/2019, 11:26 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án đã họp, đánh giá kết quả nhiệm vụ quý I/2019 và triển khai công tác thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, chủ trì cuộc họp.

Bí thư
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại, chỉ đạo tại cuộc họp.

Quảng Ninh là một trong 16 địa phương của cả nước thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao.

Sau hơn 4 tháng thực hiện thí điểm, 7 trung tâm hòa giải, đối thoại trên địa bàn tỉnh đã nhận được 877 đơn khởi kiện; đưa ra hòa giải, đối thoại 714 đơn; đã hòa giải, đối thoại thành 473 đơn, đạt tỷ lệ 66,2%.

Nguyên tắc, quy trình hòa giải đối thoại được thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn; kết quả thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Quảng Ninh được Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá cao.

Đánh giá về chương trình thí điểm, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự họp đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới nhằm tăng tỷ lệ các vụ hòa giải thành công, đặc biệt là đối với các tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính; nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho hòa giải viên, đối thoại viên; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động thí điểm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ, khẳng định: Việc thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án thời gian qua đã làm giảm đáng kể số vụ việc mà tòa án phải thụ lý, giải quyết, góp phần nâng cao tỷ lệ, chất lượng xét xử giải quyết các loại án, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của nhà nước và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục tạo sự đồng thuận và xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu BCĐ và cơ quan chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thí điểm hòa giải để người dân hiểu, tham gia sâu rộng hơn. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả hòa giải tại các trung tâm hòa giải, đối thoại trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát đội ngũ hòa giải viên để có sự phân bổ, bố trí cơ cấu lĩnh vực hòa giải hợp lý, trên cơ sở nhu cầu khiếu kiện từng địa bàn; tổ chức tập huấn về công tác hòa giải, chú trọng trong đào tạo kỹ năng giải quyết chuyên sâu trên từng lĩnh vực.

Song song với đó, các trung tâm hòa giải, đối thoại cần tăng cường phối hợp với Ban Tiếp dân, Thanh tra tỉnh để nắm rõ hồ sơ, dữ liệu về các vụ việc khiếu kiện. Liên quan đến vai trò vào cuộc của UBND các cấp trong tham gia vào công tác hòa giải, đối thoại, cần có sự phân cấp rõ, tránh chồng chéo, hoạt động thiếu hiệu quả. Trong đó, UBND tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm hòa giải cấp tỉnh trong giải quyết khiếu kiện thuộc thẩm quyền.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.