Đoàn công tác Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ Bảy, 16/03/2019, 16:49 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/3, tại TP Hạ Long, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XII; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ðoàn công tác đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... của Quảng Ninh trong thời gian qua; đánh giá những kết quả, chuyển biến, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; về thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những chủ trương, chính sách đổi mới của Ðảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo của địa phương...

Các thành viên trong Đoàn và phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã trao đổi ý kiến, làm rõ thêm nhiều vấn đề trong tư duy, cách làm sáng tạo và sự đột phá của Quảng Ninh; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và những phương hướng, biện pháp khắc phục, tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng cao: Tốc độ tăng trưởng 5 năm từ 2011-2015 đạt 7,6%; 3 năm 2016-2018 đạt 10,5%, dự kiến 5 năm 2016-2020 đạt 11,1%. Bình quân thu nhập đầu người tăng nhanh: Năm 2015, đạt 3.900 đô la Mỹ, gấp 1,7 lần so với năm 2010; năm 2018 đạt 5.115 đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với 2010; dự kiến đến 2020 đạt 6.335 đô la Mỹ, gấp 2,94 lần so với 2010.

Đồng chí
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đánh giá: Quảng Ninh đã xây dựng được các Quy hoạch chiến lược bám sát với Nghị quyết của Đảng và thống nhất được quan điểm, phương châm, nguyên tắc, triết lý phát triển. Từ đó, tỉnh đã đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển theo hướng bền vững; chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Đặc biệt là tỉnh đã tiên phong thực hiện nhiều cách làm sáng tạo cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Điển hình là hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; sáng tạo đi đầu, triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm – OCOP, được Chính phủ đánh giá cao và nhân rộng ra cả nước; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân được chú trọng đẩy mạnh, thu được những thành tựu đáng khích lệ...

Những kinh nghiệm của Quảng Ninh tích lũy được trong 5,10 năm qua là rất đáng quý. Và thứ đáng quý nhất Quảng Ninh có được chính là sự tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo; không ngại ngần, chùn bước trước khó khăn, vướng mắc.

Các thành viên trong Đoàn
Các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trao đổi ý kiến, thảo luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã gợi mở một số tư duy, cách làm mới cho Quảng Ninh. Trong đó, Quảng Ninh cần tiếp tục tập trung vào những yếu tố đã làm lên thành công trong thời gian qua, bao gồm: Định hướng đúng, bám sát Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng, phù hợp với thực tế địa phương; huy động sự vào cuộc, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; quyết tâm cao, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đấy và có hiệu quả; duy trì phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành và tích cực huy động các nguồn lực.

Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh đến khâu đột phá chiến lược về nguồn nhân lực. Đồng chí yêu cầu tỉnh ngay thời gian tới cần xây dựng được các chính sách, cơ chế đặc thù, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt ưu tiên nguồn lực, dành đầu tư công của tỉnh để tạo thêm những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Quảng Ninh để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong chương trình làm việc tại Quảng Ninh, chiều 16/3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đi thực tế tại Vân Đồn.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến thực tế tại  Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Đồng chí Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến thực tế tại Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.
Đoàn quan sát thực địa và tìm hiểu quy hoạch Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn.
Đoàn tìm hiểu quy hoạch Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn.
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến thăm Sân bay Vân Đồn.
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến thăm Sân bay Vân Đồn.

 

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.