Đảng bộ xã Dương Huy (Cẩm Phả): Chú trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn

Thứ Tư, 20/02/2019, 07:33 [GMT+7]
.
.

Mặc dù là địa phương ở vùng sâu, vùng xa và nhiều thành phần dân tộc nhất của TP Cẩm Phả, nhưng thời gian gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Huy đã liên tiếp thu được những thành quả nổi bật trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, Đảng bộ đã có nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó lãnh đạo nhân dân tập trung phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Dương Huy gặp gỡ, định hướng lý tưởng phấn đấu cho tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
Ban Chỉ huy Quân sự xã Dương Huy gặp gỡ, định hướng lý tưởng phấn đấu cho tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy, cho biết: Toàn Đảng bộ hiện nay có 7 chi bộ nông thôn với 51 đảng viên. Số cán bộ, đảng viên này đã và đang đóng vai trò quyết định trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây cũng là lực lượng quan trọng đang xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy luôn đặc biệt chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp những quần chúng ưu tú là thanh niên ở các thôn vào Đảng. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, địa phương đã kết nạp được 6 đảng viên mới ở khu vực này. Những đảng viên mới được kết nạp đã và đang phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt, làm ăn trên địa bàn, nhiều người trở thành tấm gương để tuổi trẻ ở khu vực nông thôn của xã học tập, làm theo...

Xã Dương Huy hiện có 890 hộ với trên 3.400 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc anh em sinh sống (trong đó có 40% là người dân tộc thiểu số). Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là tình hình chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phát triển mạnh sau mỗi năm, công tác xây dựng Đảng ở Dương Huy cũng gặp một số khó khăn nhất định. Bởi lẽ, mặc dù người trong độ tuổi kết nạp vào Đảng trên địa bàn tuy đông, nhưng do thời gian gần đây, số thanh niên đi làm ăn xa hoặc vào các doanh nghiệp làm công nhân chiếm tỷ lệ lớn.

Trong khi đó, số người trong độ tuổi còn lại làm nghề lao động tự do ở địa phương chủ yếu học vấn thấp, sức khỏe không đảm bảo lại ít người có chí phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng... Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, Đảng ủy xã đã có nhiều giải pháp để quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ nông thôn để nắm chắc và chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác.

Đặc biệt, Đảng ủy xã đã xác định yếu tố quan trọng nhất để tạo uy tín đối với quần chúng là các chi bộ phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Khi thấy vai trò, uy tín của các cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên ở cộng đồng dân cư thì sẽ có nhiều người phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ chủ trương đó, Đảng ủy xã đã bám sát từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong các cuộc sinh hoạt của mỗi chi bộ, Đảng ủy đều cử đồng chí Đảng ủy viên xuống cùng dự để nắm bắt, định hướng các giải pháp chính trong triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Qua đó đã làm cho chất lượng ban hành nghị quyết của từng chi bộ được nâng lên.

Hơn thế, căn cứ vào tình hình thực tiễn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở từng thôn, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền có giải pháp kịp thời, phù hợp, nhất là trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đời sống vật chất, tinh thần thay đổi từng ngày, người dân trong các thôn đã tin tưởng hơn về vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, từ đó động viên con, em phấn đấu được kết nạp vào Đảng...

Cán bộ Hội CCB xã Dương Huy xuống địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với nắm tình hình địa bàn
Cán bộ Hội CCB xã Dương Huy xuống địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với nắm tình hình địa bàn.

Việc phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn trên địa bàn xã Dương Huy còn nhận được sự vào cuộc đắc lực của các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các thôn. Cụ thể là Chi đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân từ xã đến các thôn đã chủ động bám sát đoàn viên, hội viên nhằm giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng, tạo động cơ phấn đấu vào Đảng. Do được động viên, tạo điều kiện, nhiều đoàn viên, thanh niên ở trong xã đã thấy rõ được vai trò cũng như trách nhiệm của bản thân khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mỗi khi phát hiện được nhân tố điển hình, các chi bộ đều phân công đảng viên trực tiếp gần gũi kèm cặp, định hướng cho quần chúng.

Tổ chức cơ sở đảng ở khu vực nông thôn của xã Dương Huy được củng cố ngày càng vững chắc trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc để địa phương vươn lên phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, thiết thực.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.