Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thứ Bảy, 12/01/2019, 11:17 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác, một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ "tâm", đủ "tầm", trước những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn. Sớm nhìn nhận được vấn đề đó, thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện siết chặt kỷ cương công chức cùng nhiều giải pháp đột phá trong công tác cán bộ. 

Theo đó, thời gian qua, Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, xây dựng và triển khai hàng loạt các đề án quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Riêng năm 2018, tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về rèn luyện đạo đức, lối sống và cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong đó, đặc biệt quan tâm tới cơ chế xử lý, tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, báo chí truyền thông, mạng xã hội tập trung vào các biểu hiện liên quan đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương với nếp sống văn hóa, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác giám sát vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, xây dựng bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

ấy phiếu tín nhiệm đối với tập thể và cá nhân các uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thành uỷ Cẩm Phả lấy phiếu tín nhiệm đối với tập thể và cá nhân các uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Bạch Dương (CTV)

Tỉnh ủy cũng tăng cường chỉ đạo công khai, minh bạch trong việc kê khai tài sản của cán bộ công chức, qua đó góp phần kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan của hệ thống chính trị, không để lạm quyền để trục lợi cá nhân, ngăn chặn tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo đúng quy định; tổ chức cấp mã số thuế cá nhân phục vụ cho việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Qua rà soát trên 6.000 bản kê khai tài sản, thu nhập trong 2 năm gần đây tại các đơn vị cho thấy tuyệt đại đa số đã thực hiện kê khai đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn; tổ chức công khai tại cuộc họp cơ quan hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc theo đúng quy định, chưa có trường hợp nào phải yêu cầu giải trình rõ về việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc có khiếu nại, tố cáo, xác minh, xử lý vi phạm.

Trong năm 2018, tỉnh cũng từng bước triển khai thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước nhưng vẫn bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lên lương, chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các chính sách khác tương tự như viên chức. Trong năm 2018 thực hiện phê duyệt biên chế không cao hơn Trung ương giao và giảm 2,5% tổng biên chế so với năm 2017.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng tích cực triển khai hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng giữa cấp ủy và chính quyền ở cấp huyện đã hợp nhất chức danh; rà soát lại các phường, xã, thôn, bản không đảm bảo tiêu chí theo quy định để sáp nhập cho phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và tăng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp về tài chính, lao động; rà soát, tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; xây dựng đề án triển khai nâng cấp trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện thành trung tâm phục vụ hành chính công.

Bên cạnh những nhiệm vụ nói trên, công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ cũng được đẩy mạnh thực hiện. Trong đó tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước và các hình thức rà soát nắm tình hình, khảo sát, đôn đốc của thường trực cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Cụ thể, công tác thanh, kiểm tra tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như đất đai, xây dựng, thu, chi ngân sách, tài nguyên, bảo vệ môi trường, tổ chức cán bộ, kê khai tài sản…; công tác giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chính sách, pháp luật, hoạt động thực thi của cơ quan hành chính và cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ, giải quyết bức xúc của nhân dân...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.