TX Quảng Yên: Quyết tâm thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2019

Thứ Ba, 22/01/2019, 21:15 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm là: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Để thực hiện chủ đề này, TX Quảng Yên đã chủ động đặt ra các giải pháp nhằm quyết tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ.

Rau an toàn là một sản phẩm ghi dấu ấn trên thị trường của TX Quảng Yên.
Rau an toàn là một sản phẩm ghi dấu ấn trên thị trường của TX Quảng Yên.

Năm 2018, giá trị sản xuất dịch vụ của TX Quảng Yên đạt 2.858 tỷ đồng, đạt 114,1% kế hoạch năm, tăng 19,7% cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế cũng dịch chuyển theo hướng tính cực: Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng (62,7%); dịch vụ (22,1%); nông nghiệp (15,2%). Công tác xúc tiến thương mại, kiểm soát giá cả thị trường; quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương được tăng cường. Công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia các hội chợ thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương do tỉnh tổ chức, hỗ trợ tham gia chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, tiếp nhận và hướng dẫn 6 tổ chức đăng ký 06 sản phẩm tham gia chương trình, với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Thị xã cũng thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Chương trình phát triển du lịch thị xã Quảng Yên giai đoạn 2016-2020 từng bước được triển khai hiệu quả. Các chương trình giao lưu văn hóa, du lịch, ẩm thực được tổ chức tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lễ hội và phát triển dịch vụ du lịch của thị xã Năm 2018, đã có trên 500 nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến thị xã thăm quan các điểm di tích lịch sử và lễ hội, tăng gấp 2 lần so với năm 2017.

Bước vào năm 2019, TX Quảng Yên tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng dịch vụ, gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 “Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ”. Trong đó, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án: Khu phức hợp công nghệ cao Amata, khu đô thị Hạ Long Xanh, khu Công nghiệp Đông Mai, cảng Nam Tiền Phong... Đồng thời, thực hiện sắp xếp lại một số cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng di dời ra khỏi khu vực tập trung đông dân cư, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị của thị xã. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch phát triển Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp thị xã giai đoạn 2020-2025.

Hiện nay, thị xã cũng xây dựng kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về "Phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030". Từ đó, xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển ngành dịch vụ giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, du lịch để thu hút các nhà đầu tư; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử Bạch Đằng; chợ Rộc (xã Tiền An), chợ Ba Đại (xã Hiệp Hòa); hoàn thiện quy hoạch chợ phường Hà An, Phong Hải.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, cho biết: Quảng Yên đang tích cực thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 3 và thị xã công nghiệp - dịch vụ có tốc độ phát triển kinh tế cao. Chính vì thế, việc thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu này. Do đó, thị xã ập trung phát triển các loại hình dịch vụ có nhiều tiềm năng như: dịch vụ ăn uống, vận tải, nông nghiệp, cảng biển, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ hành chính công...; hình thành và kết nối được các điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, đưa ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.

Cùng với đó tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, xây dựng Đề án nâng cấp, điều chỉnh một số vùng sản xuất rau an toàn giai đoạn 2019-2020 và định hướng giai đoạn 2020-2025; điều chỉnh Đề án chi tiết một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bảo Bình

 

.
.
.
.
.
.
.
.