Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng

Uông Bí: Đề ra những quyết sách để tạo sự đột phá

Thứ Tư, 23/01/2019, 15:38 [GMT+7]
.
.

Kế thừa kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2018, Đảng bộ TP Uông Bí đã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm tiếp theo.

Tin liên quan

(Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, trả lời phỏng vấn phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí.
Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí.

- Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền TP Uông Bí đã thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, tư duy đột phá trong công tác lãnh đạo, điều hành. Đồng chí đánh giá như thế nào về những trái ngọt của sự đổi mới này?

+ Năm 2018, cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt là phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng đã được nâng lên. Việc ban hành nghị quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch của cấp ủy đã sát hơn với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng đảng, đặc biệt là kiểm tra, giám sát và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; ngăn ngừa sự thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền rõ nét; chủ đề công tác năm được thực hiện hiệu quả cả 3 nội dung: Chỉnh trang đô thị; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; 18/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; kết quả thu - chi ngân sách đạt cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí bỏ phiếu tín nhiệm trong
Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND cuối năm 2018.

- Theo đồng chí, đâu là thuận lợi và thách thức của Uông Bí về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019?

+ Những kết quả nói trên của TP Uông Bí chính là thuận lợi cơ bản, là lực đẩy quan trọng cho năm 2019. Thành phố có thuận lợi là sự thông suốt về tư tưởng, sự đồng lòng, nhất trí cao, phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” trong hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, năm 2019 Uông Bí cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực từ nhu cầu đầu tư phát triển lớn, song điều kiện nguồn lực từ ngân sách lại hạn hẹp. Trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; các vi phạm trong vấn đề đất đai, tài nguyên khoáng sản. Môi trường đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi các ngành sản xuất than, điện, xi măng. Sự phát triển chưa thực sự bền vững của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó khối doanh nghiệp chủ lực là ngành than cũng đang trong giai đoạn phục hồi. Công tác thu ngân sách của thành phố đã cán đích mới với những con số ấn tượng tuy nhiên vẫn thiếu sự ổn định...

- Từ những đánh giá trên, Đảng bộ TP Uông Bí có những quyết sách gì để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, đảm bảo đưa địa phương phát triển theo đúng mục tiêu đề ra, tiếp tục gặt hái được những thành công, thưa đồng chí?

+ Phải khẳng định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); là năm quyết định việc hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, TP Uông Bí có cơ cấu kinh tế dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng, nông, lâm, thuỷ sản; trở thành thành phố động lực phát triển, đô thị phía Tây của tỉnh, là trung tâm du lịch tâm linh của cả nước. Ngay từ tháng 12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Uông Bí đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, đồng thời, đặt ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 4 nhóm nhiệm vụ và 20 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí trao huy hiệu tuổi Đảng cho các đảng viên
Bi thư Thành ủy Uông Bí Trần Văn Lâm động viên bà con dân tộc Dao xã Thượng Yên Công gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngay đầu tháng 1/2019, Đảng bộ TP Uông Bí đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; xây dựng kế hoạch giám sát; dành thời gian làm việc với các đảng bộ lớn, các xã, phường trên địa bàn; sinh hoạt định kỳ và giao ban với cán bộ thôn, khu... Đây là cơ sở, là “kim chỉ nam” để ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, toàn thể hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân TP Uông Bí vững vàng bước vào thực hiện nhiệm vụ mới.

Đặc biệt, để thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh và thành phố là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, Uông Bí sẽ tập trung đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn, chú trọng triển khai thực hiện quy hoạch phát triển dịch vụ vùng đệm phục vụ du lịch Yên Tử. Thành phố cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế, ứng dụng công nghệ hiện đại (viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...).

Cùng với đó, TP Uông Bí cũng sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2019 vẫn còn những khó khăn phía trước, nhưng tin rằng với sự đồng tâm, hiệp lực cùng quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn, nhất định Uông Bí sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Việt Hoa (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.