Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Thứ Năm, 20/12/2018, 16:06 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến và đi vào thực chất đời sống nhân dân. Đa số người dân hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc thực hiện các quy định về ATTP, thực hiện tốt việc phản ánh, phê phán những hành vi sai trái trong quá trình thực hiện các quy định về ATTP. Kết quả này có được là nhờ sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Từ đó tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Hiện trên địa bàn tỉnh có 59.789 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó lĩnh vực thuộc ngành Y tế quản lý là 6.240 cơ sở, ngành Công thương 5.588 cơ sở, ngành Nông nghiệp 47.961 cơ sở; thực phẩm được sử dụng từ nhiều nguồn cả trong lẫn ngoài tỉnh. Để bảo đảm ATTP cho người dân và khách du lịch đến Quảng Ninh, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm ATTP.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định về VSATTP tại cơ sở làm bánh trung thu trên địa bàn TP Hạ Long.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định về VSATTP tại cơ sở làm bánh trên địa bàn TP Hạ Long.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lồng ghép các hoạt động ATTP vào các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương hằng năm để tổ chức thực hiện. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác ATTP; chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành về ATTP; phát huy vai trò của ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương trong công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện ATTP theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác ATTP. Hàng năm, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp có nhiều chương trình, kế hoạch giám sát và kiến nghị xác đáng liên quan đến ATTP.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa vấn đề ATTP vào nội dung Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, báo cáo viên, bản tin, thông báo nội bộ và chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh và báo cáo viên Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Ban cũng chủ trì phối họp với các ngành liên quan theo dõi và thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vẩn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên giáo, trong đó có ATTP. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác ATTP đối với sức khỏe con người, trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng được nâng lên; tạo ra những chuyển biến cụ thể, có tính đồng bộ trong nhận thức và hành động về VSATTP của các cấp, các ngành; trách nhiệm của các ngành liên quan đến VSATTP tương đối cụ thể, rõ ràng; bộ máy cán bộ và các điều kiện bảo đảm khác được từng bước đầu tư, bổ sung.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ký chương trình phối hợp với UB MTTQ giai đoạn 2016- 2020, trong đó xác định vận động toàn dân thực hiện ATTP là một nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng triển khai kế hoạch số 04/KH- MTTQ-BTT ngày 06/3/2018  triển khai Chương trình giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước về công tác bảo đảm ATTP. Kết quả đã giám sát 14/14 địa phương, 13 chợ, 23 cơ sở kinh doanh, 22 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Các đoàn thể như Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn…đã có nhiều hoạt động tích cực chung tay đảm bảo VSATTP. Cụ thể là Hội LHPN tỉnh đã triển khai tích cực cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hội đã chủ động triển khai lồng ghép các hoạt động tuyên truyền bảo đảm ATTP tại gia đình trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ; triển khai cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, thực hiện các tiêu chí “sạch bếp” tại gia đình. Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy manh các hoạt động tuyên truyền cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm các quy định pháp luật về ATTP, điều kiện bảo đảm ATTP, chứng nhận sản phẩm thực phẩm an toàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp tập huấn về ATTP cho đoàn viên, thanh niên các địa phương.

Đẩy mạnh quản lý nhà nước về thực phẩm

Cùng với việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm ATTP, công tác quản lý nhà nước về thực phẩm cũng được các ngành, địa phương của tỉnh quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản hồi của người dân về ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc cấp giấy chứng nhận về ATTP đã được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, rút ngắn thời gian so với quy định từ 30% đến 50%, tăng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận ATTP trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thanh tra, kiểm tra được 55.467 lượt cơ sở thực phẩm, đạt yêu cầu là 49.929 cơ sở (90%), xử phạt vi phạm hành chính về ATTP 14,7 tỷ đồng; tiêu hủy gần 526 tấn thực phẩm trị giá gần 7,5 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện Đầm Hà kiểm tra
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện Đầm Hà kiểm tra cơ sở làm bánh trung thu.

Với các giải pháp quyết liệt, 2 năm gần đây, Quảng Ninh không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm được kiểm soát; hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng nông sản an toàn... cũng ngày càng phát triển với sự kiểm soát chặt chẽ về ATTP đáp ứng nhu cầu của người dân. Phần lớn các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quy mô lớn đều đã thực hiện các quy định về ATTP. Trên địa bàn tỉnh cũng hình thành một số vùng sản xuất quy mô lớn như: Khu sản xuất tôm công nghệ cao ở huyện Đầm Hà, vùng sản xuất rau an toàn phường Cộng Hòa (Quảng Yên), vùng trồng chè (Hải Hà), vùng trồng lúa nếp cái hoa vàng ở TX Đông Triều... Cùng với đó, nhận thức của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc chấp hành các quy định về ATTP được nâng lên rõ rệt.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.