Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát thực hiện giảm nghèo

Thứ Năm, 08/11/2018, 13:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/11, tại TP Hạ Long, Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát Ban Dân tộc tỉnh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ về quy định hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án.
Đại diện Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (dự án 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) và một số chính sách dân tộc trong 3 năm qua đã đạt được kết quả tích cực. Tỉnh đã chủ động, bố trí nguồn lực với cơ chế vượt trội so với cơ chế bình quân của cả nước để thực hiện Chương trình, Đề án. UBND tỉnh tăng cường phân cấp, trao quyền, phát huy tối đa vai trò của các địa phương, cơ sở trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 và một số chính sách dân tộc với giải pháp, lộ trình cụ thể, đạt yêu cầu mục tiêu đề ra. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 2 lần so với cuối năm 2015. Tất cả các xã, thôn đều có sự chuyển dịch tích cực về các tiêu chí, điều kiện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đến tháng 9/2018, đã có thêm 6 xã đạt 3/3 tiêu chí và 43 thôn đạt 2/2 tiêu chí hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đặc biệt khó khăn. Các hộ nghèo, cận nghèo đã có chuyển biến tích cực về ý thức vươn lên thoát nghèo, chủ động đăng ký lộ trình, phấn đấu thoát nghèo, viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo khi đủ điều kiện... Cùng với đó, một số chính sách dân tộc được triển khai thực hiện đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và trong đồng bào dân tộc thiểu số trong 3 năm qua.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Ban Dân tộc tỉnh bổ sung làm rõ thêm một vấn đề hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giải quyết vấn đề chậm giải ngân đối với các nguồn vốn của tỉnh liên quan đến khu vực miền núi đặc biệt khó khăn; tham mưu trong việc đánh giá đầu tư hạ tầng cho các vùng nghèo… Bên cạnh đó, quan tâm đánh giá hỗ trợ các mô hình sản xuất, rà soát giải quyết việc làm cho vùng nghèo, quan tâm các chính sách cho người dân khi các xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.