Tác phẩm dự thi Búa liềm vàng

Đảng bộ TP Uông Bí: Nâng cao năng lực lãnh đạo từ đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 11/10/2018, 07:51 [GMT+7]
.
.

Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Thành ủy Uông Bí đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Nhờ đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chuyển biến tích cực, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn, lĩnh vực để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm ngay tại địa phương, đơn vị mình.

Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra của TP Uông Bí tổ chức giao ban công tác
Một buổi giao ban công tác của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP Uông Bí.

Đơn cử tại phường Phương Đông. Những năm trước, đây là địa bàn phức tạp do tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của người dân liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Bắc Ninh. Song, Đảng ủy phường đã chủ động, nắm chắc tình hình, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng về giải phóng mặt bằng. Để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy phường đã thành lập nhiều tổ công tác về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, kịp thời nắm tình hình, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, nhân dân cũng như những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, phản ánh và tham mưu kịp thời với cấp ủy, đề ra biện pháp chỉ đạo và giải quyết dứt điểm từng vấn đề, không để phát sinh phức tạp; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức...

Đồng chí Mạc Xuân Tú, Bí thư Đảng ủy phường Phương Đông, cho biết: Thông qua thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã chủ động phòng ngừa, hạn chế sai phạm, giúp các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân có nhận thức, hành động đúng đắn, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng về giải phóng mặt bằng. Không chỉ tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực giải phóng mặt bằng, công tác kiểm tra, giám sát nói chung luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, theo phương châm: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Cũng như Đảng bộ phường Phương Đông, nhiều cấp ủy trên địa bàn Uông Bí đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục hiện tượng khoán trắng cho UBKT thực hiện công tác này. Để có sự chuyển biến tích cực trên, ngoài thường xuyên tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy đã tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra các chi bộ cơ sở. Hàng năm, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đều xây dựng, hoàn thiện chương trình kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo số lượng, hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc đối với từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, bám sát phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, Đảng bộ TP Uông Bí đã chỉ đạo các cấp ủy chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, giám sát người đứng đầu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính, những nơi có vấn đề, vụ việc gây bức xúc. Đảng bộ thành phố đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra với 53 tổ chức đảng, thực hiện 5 cuộc giám sát đối với 57 tổ chức đảng. Cấp ủy cấp dưới đã kiểm tra 263 đảng viên, 466 tổ chức đảng, tiến hành giám sát đối với 175 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 449 tổ chức đảng… Qua đó đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nhắc nhở, cảnh báo, uốn nắn, kịp thời ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm.

Để đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát, một trong những yếu tố cốt lõi chính là công tác cán bộ. Trong thời gian qua, Đảng bộ TP Uông Bí luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Uỷ ban Kiểm tra các cấp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bích, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra, thanh tra TP Uông Bí, hiện đội ngũ cán bộ, công chức kiểm tra, thanh tra đã được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ các ngành phù hợp với lĩnh vực phân công và đều có thể vừa làm nhiệm vụ kiểm tra, vừa làm nhiệm vụ thanh tra. Cùng với đó, trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế, ngành cũng chủ động tham mưu để thành phố đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, điều kiện làm việc, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động kiểm tra, giám sát.

Ngày 5/3/2018, Đảng bộ TP Uông Bí là địa phương đầu tiên của tỉnh công bố quyết định hợp nhất Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố. Trước đó, năm 2016, Uông Bí cũng đã thực hiện nhất thể hoá chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ đồng thời là Chánh Thanh tra thành phố. Việc hợp nhất, nhất thể hóa này là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan Kiểm tra - Thanh tra. Sau 6 tháng hợp nhất 2 cơ quan, cho thấy hiệu quả bước đầu tích cực. Tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo, giải quyết vụ việc không kịp thời trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác thanh tra đã được khắc phục trên nhiều lĩnh vực. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đều được nâng cao.

Với những nỗ lực trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, Đảng bộ TP Uông Bí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực để Đảng bộ thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt góp phần quan trọng phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo được lòng tin của cán bộ, đảng viên, tạo đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Hoàng Yến - Hải Ninh (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

.
.
.
.
.
.
.
.