Huy động sức mạnh tập thể từ mô hình Cơ quan khối

Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:07 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Quyết định số 44-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt, triển khai đề án Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung cho khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), Thành ủy Cẩm Phả đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể CT-XH (Cơ quan khối). Đến nay, Cơ quan khối phát huy tích cực vai trò nhiệm vụ của mình, mọi nhiệm vụ công tác được triển khai với quy mô rộng hơn, hiệu quả rõ nét hơn.

Tin liên quan

Hội LHPN thành phố Cẩm Phả trao tặng góc học tập, kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh hợp VSMT cho phụ nữ, trẻ em nghèo huyện Bình Liêu.
Hội LHPN TP Cẩm Phả trao góc học tập, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh hợp VSMT cho phụ nữ, trẻ em nghèo huyện Bình Liêu.

Ông Trương Thành Công, Trưởng Cơ quan khối, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Cẩm Phả, cho biết: Từ khi thành lập, Cơ quan Khối đã tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và quy định tại Quyết định số 44-QĐ/TU, để xây dựng chương trình hoạt động chung của Cơ quan Khối. Trong đó, chỉ đạo thực hiện thống nhất nội dung, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức chủ trì để phối hợp thực hiện, tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất chung trong toàn khối, bảo đảm tính liên thông, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan khối, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Căn cứ vào nghị quyết của Thành uỷ về nhiệm vụ, phương hướng phát triển KT-XH hằng năm, Cơ quan khối chủ động xác định những nhiệm vụ liên quan đến công tác của khối để xây dựng kế hoạch thực hiện. Đến nay, mô hình hoạt động được thực hiện liên thông ở cả 3 cấp (thành phố, xã/phường và thôn/khu). Qua đó, đảm bảo thống nhất liên thông trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa MTTQ, các đoàn thể cấp thành phố và cơ sở.

Nếu như trước đây, UBND thành phố phải phối hợp với nhiều đơn vị, đầu mối để triển khai thì nay được giao lại cho Cơ quan khối phụ trách toàn bộ quá trình từ khi triển khai đến đảm bảo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cách làm này, công tác tuyên truyền được tăng cường với sự vào cuộc sâu rộng của các tổ chức đoàn thể, góp phần khẳng định rõ vai trò của Cơ quan khối trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bám sát nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, Cơ quan khối ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác năm với thành phố. UBND thành phố ký đặt hàng với MTTQ và các đoàn thể thực hiện các chuyên đề: Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện vệ sinh môi trường Ngày thứ 7, chủ nhật xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường biển; thực hiện tuyến đường văn minh, trồng cây có hoa, bóc xóa quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định tại các tuyến phố.

Theo đó, Cơ quan khối đã tuyên truyền 32 buổi cho trên 5.000 hội viên, đoàn viên nghe, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, thành phố về công tác bảo vệ môi trường, về xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh; cải cách hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3...

Đồng thời, đăng ký xây dựng và triển khai 6 mô hình điển hình Dân vận khéo gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Cơ quan khối cũng tổ chức tuyên truyền và vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân cam kết hưởng ứng triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy bằng những chỉ tiêu, địa chỉ cụ thể...

Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ phường Cẩm Thịnh hưởng ứng trồng hoa
Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả trồng hoa bên đường. 

Trong chương trình xây dựng NTM, Cơ quan khối đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tại 3 xã rà soát, lập danh sách những hộ gia đình hội viên, đoàn viên của tổ chức mình đăng ký xây dựng hộ NTM kiểu mẫu, vườn mẫu để thực hiện mục tiêu hoàn thành cơ bản các tiêu chí NTM kiểu mẫu năm 2018. Đến nay, đã vận động nhân dân 3 xã thực hiện được 373/1.086 vườn mẫu; 506/2.206 hộ nông dân NTM kiểu mẫu. Tổ chức khảo sát, đánh giá, chấm điểm 60 vườn mẫu và 150 hộ nông dân NTM kiểu mẫu do Hội Nông dân trực tiếp đảm nhận; phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp ủng hộ xây dựng NTM năm 2018 với số tiền 109 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan khối đã phối hợp với Ban CHQS thành phố huy động 520 lượt CBCS giúp 3 xã (Dương Huy, Cộng Hòa, Cẩm Hải) tu sửa, hỗ trợ 2 vườn mẫu tại xã Cộng Hòa, Dương Huy và trên 200 ngày công làm đường hoa NTM kiểu mẫu tại xã Dương Huy với chiều dài trên 200m...

Phát huy vai trò chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ về công tác vệ sinh môi trường (VSMT), Hội LHPN thành phố đã tham mưu cho Cơ quan khối triển khai có hiệu quả các hoạt động về VSMT, đưa phong trào toàn dân thực hiện Ngày thứ 7, chủ nhật xanh trên toàn thành phố đi vào nền nếp, chất lượng, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân tham gia. Từ đầu năm 2018 đến nay Cơ quan khối đã tổ chức hội nghị triển khai chủ đề công tác năm 2018; hội nghị chuyên đề tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên; phát động ra quân đồng loạt VSMT, các hoạt động đã thu hút 12.283 người tham gia. Thông qua các buổi lễ phát động ra quân VSMT đã dọn sạch 285,5km đường phố, khơi thông 85,6km suối, thu gom 198.6 tấn rác thải về nơi quy định; thực hiện đều đặn 36 tuần Ngày chủ nhật xanh, huy động gần 19.000 lượt người tham gia, dọn sạch và khơi thông 16 tuyến suối, 186 tuyến đường thôn, khu.

Mô hình Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH, các phong trào, mô hình dân vận khéo tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, tập trung các nguồn lực và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của cộng đồng, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.