Đảng bộ huyện Tiên Yên: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 10/10/2018, 07:45 [GMT+7]
.
.

Với phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại Đảng bộ huyện Tiên Yên đã và đang góp phần tích cực vào việc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, giữ gìn kỷ luật và sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Sau hơn 2 năm thực hiện nhất thể chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra huyện và 1 năm xây dựng Đề án hợp nhất Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra và Thanh tra huyện, tháng 3/2018, Huyện ủy Tiên Yên thực hiện hợp nhất hai cơ quan này thành cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, cơ quan đã và đang tích cực ổn định hoạt động với quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong bộ máy cơ quan và tổ chức hoạt động, đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tiến hành thuận lợi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục sự chồng chéo về đối tượng, nội dung, quy trình; đảm bảo thống nhất kết luận, kế thừa được kết quả giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra.

Cán bộ cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Tiên Yên rà soát hồ sơ của các cuộc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Cán bộ cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Tiên Yên rà soát hồ sơ lưu trữ của các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Theo đồng chí Đinh Thị Kiều Hương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Yên, thời gian qua, tập thể cán bộ cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã có nhiều nỗ lực nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; đồng thời tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đạt 100% kế hoạch đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện đầy đủ các bước quy trình, thể thức văn bản ban hành theo quy định, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tổ chức thực hiện theo chương trình đã ban hành, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra được chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng, nhằm kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; giáo dục và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định…

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp của huyện đã chủ động xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm với tổng số 39 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như đầu tư xây dựng, tài chính, đất đai; tăng cường số cuộc kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước. Đồng thời tiến hành giám sát thường xuyên đối với các đồng chí đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; cam kết thực hiện các nội dung theo chủ đề năm của tỉnh...

Cán bộ kiểm tra ở cơ sở tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác do Huyện ủy Tiên Yên tổ chức.
Các cán bộ kiểm tra ở cơ sở tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác do Huyện ủy Tiên Yên tổ chức.

Theo đó, huyện đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên với cả 2 hình thức khiển trách và khai trừ. Nội dung kết luận là do vi phạm về quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định về đầu tư, xây dựng, thực hiện chính sách an sinh, xã hội; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình. Thu hồi về ngân sách nhà nước gần 240 triệu đồng; hoàn trả cho người dân gần 43,7 triệu đồng. Sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát tại cơ sở đều có trao đổi tình hình, những kiến nghị về vấn đề còn hạn chế, cần quan tâm, chấn chỉnh, qua đó giúp cơ sở, đảng viên kịp thời khắc phục. Sau thi hành kỷ luật, không có đảng viên khiếu nại kỷ luật Đảng.

Để nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật trong đảng, thời gian tới, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp huyện Tiên Yên tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là chủ động trong phát hiện, kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên cơ bản đảm bảo được phương hướng, phương châm, nguyên tắc và quy trình theo quy định của Đảng; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.