Chào mừng 55 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2018): Thành quả trong thực hiện ba đột phá chiến lược

Thứ Ba, 16/10/2018, 14:38 [GMT+7]
.
.

Bằng sự mạnh dạn tìm tòi đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đề ra, Quảng Ninh đã thực hiện 3 đột phá chiến lược theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ với những thành quả tích cực. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục vươn tới những thành công mới.

Trong đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010, Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) đã nêu rõ: “Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển”. Từ đó, Đại hội đã xác định ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011-2020 là: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn”.

gày 1/9, trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng và Bộ GT-VT đã long trọng tổ chức thông xe cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tuyến cao tốc đầu tiên của tỉnh.
Ngày 1/9/2018, Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành cầu Bạch Đằng và thông xe cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tuyến cao tốc đầu tiên của tỉnh. Ảnh: Đỗ Phương

Thực hiện chỉ đạo này, Quảng Ninh đã tích cực triển khai các đột phá chiến lược một cách đồng bộ, từ đó tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực cho phát triển. Trong đó đã đột phá mạnh trong việc huy động các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông động lực. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên xây dựng cơ chế, đề nghị Chính phủ cho phép tự đầu tư xây dựng đường cao tốc, sân bay, hạ tầng du lịch bằng nguồn vốn tự huy động. Tỉnh cũng đã chủ động dành ngân sách gần 10.000 tỷ đồng và áp dụng hình thức PPP xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; cải tạo nâng cấp QL18A đoạn Uông Bí - Hạ Long, Hạ Long - Mông Dương... Đến nay, có 36 dự án theo hình thức PPP với mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng đang được triển khai; đóng góp cơ sở thực tiễn để Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đặc biệt, việc khánh thành, thông xe tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng đưa vào sử dụng từ ngày 1/9/2018, góp phần tạo động lực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như phát triển kinh tế vùng, liên vùng.

Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công trình trọng điểm như: Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (đã bay hiệu chỉnh thành công ngày 11/7/2018); Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai... Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (đến nay đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành thương thảo đàm phán và ký Hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh với Liên danh nhà đầu tư ngày 18/9/2018); Dự án đường bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả; Dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Sông Khoai (đang triển khai công tác GPMB, thành lập KCN Sông Khoai, dự kiến khởi công cuối tháng 10/2018); thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đang khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo tiền khả thi, để sớm báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.
Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà. Ảnh: Hữu Việt

Đối với nội dung đột phá về cải cách hành chính, Quảng Ninh đã có những thành quả rất đáng mừng, được Trung ương và các tỉnh, thành đánh giá cao. Cụ thể, tỉnh đã thành công trong việc cải cách hành chính theo hướng tách dần dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước. Trong đó, tỉnh đã tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh và 14 địa phương cấp huyện, liên kết đến cấp xã gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đào tạo công dân điện tử để giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại trung tâm” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch. Đây là mô hình duy nhất ở Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm thành lập theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015. Đồng thời, tỉnh cũng rà soát và công bố thủ tục hành chính của ba cấp chính quyền, chuẩn hóa và đưa vào thực hiện. Đến nay, cấp tỉnh chiếm 92,2%, cấp huyện, cấp xã đạt 100%; 99,5% số hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn; cắt giảm 40% thời gian giải quyết so với quy định. Qua khảo sát bằng nhiều hình thức, trên 98% người dân và doanh nghiệp có ý kiến hài lòng.

Về phát triển nguồn nhân lực, Quảng Ninh tiếp tục triển khai Đề án 293 về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020. Nội dung đào tạo tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hướng tới đối tượng tham mưu trực tiếp theo hướng cầm tay chỉ việc; chú trọng các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm chỉ đạo (công tác xây dựng đảng, cập nhật kiến thức, cán bộ nguồn, y tế, đặc khu kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, du lịch, ngoại ngữ...). Năm 2017 đã mở 187 lớp đào tạo, bồi dưỡng (trong đó 15 lớp đào tạo ngoài nước) cho 12.188 cán bộ, công chức, viên chức, với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng. Năm 2018, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh năm 2018 với 154 lớp, 10.220 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, tổng kinh phí 55,9 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2018 đã triển khai tổ chức được 128/154 lớp (đạt 83% kế hoạch), với 7.298/10.220 học viên (đạt 71% kế hoạch).

Song song với đó, tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện Đề án thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ chế, chính sách thu hút lao động vào Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Để thu hút nhân lực, tỉnh cũng triển khai giải pháp, cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở xã hội, phục vụ cho đối tượng là người lao động trong và ngoài KCN Hải Hà.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.