Cẩm Phả: Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị

Thứ Năm, 11/10/2018, 17:00 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ TP Cẩm Phả đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố trong tình hình mới. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Cụ thể hóa công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, TP Cẩm Phả tập trung thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Trong xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy có nhiều điểm mới, phát huy trí tuệ tập thể, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm với lộ trình cụ thể, sát thực tiễn, có tính khả thi.

Sau khi ban hành chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện theo hướng sâu sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm người đứng đầu, chủ động nắm bắt tình hình, làm việc với các tổ chức, đoàn thể, địa phương để tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện...

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với xã Dương Huy (Ảnh: Bạch Dương)
Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả làm việc với xã Dương Huy. Ảnh: Bạch Dương (CTV)

Từ những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, đã tạo đột phá trong xây dựng bộ máy, hệ thống chính trị. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành xây dựng, rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế quản lý tổ chức cán bộ, quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng thời, chủ động sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, địa phương đã thực hiện chuyển bộ phận nghiệp vụ thư viện, bảo tàng từ Phòng Văn hoá - Thông tin về Trung tâm TT-VH; xóa 1 trạm tiếp sóng thuộc Đài TTTH; chuyển nhiệm vụ y tế học đường của 38 trường phổ thông cho trạm y tế xã, phường; sắp xếp, cơ cấu lại trường, lớp. Thực hiện tiếp nhận, sắp xếp, sáp nhập, giải thể giảm 4 đơn vị sự nghiệp. Thành phố cũng hoàn thành hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Cơ quan Thanh tra; Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ; thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH, Bộ phận phối hợp chung của MTTQ và các đoàn thể cấp xã.

Đồng thời, thực hiện chức danh Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ. Đến nay, thành phố cũng thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND tại 7 phường, xã; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND tại 5 phường, xã; thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu ở 178 thôn, khu (đạt 100%). 

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ thành phố tăng cường thực hiện với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm 2018 đến nay, cấp thành phố triển khai 25 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình và đột xuất; cấp cơ sở triển khai 215 cuộc kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều đánh giá rõ những ưu, nhược điểm, nhận diện những tồn tại, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần phòng ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên…

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của thành phố đạt trên 50%, không có cơ sở yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 86%...

ãnh đạo TP Cẩm Phả kiểm tra hiện trạng khu vực xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác than lộ thiên Tây Lộ Trí của Tổng Công ty Đông Bắc. Ảnh: Bảo Long (CTV)
Lãnh đạo TP Cẩm Phả kiểm tra hiện trạng khu vực xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác than lộ thiên Tây Lộ Trí của Tổng Công ty Đông Bắc. Ảnh: Bảo Long (CTV)

Bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Sự đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bằng các giải pháp phù hợp, cơ cấu kinh tế từng bước phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,15%, đạt mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước và của tỉnh.

9 tháng năm 2018, thành phố dành nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tổng vốn đầu tư công năm 2018 đạt trên 778 tỷ đồng, bố trí cho 74 dự án. Đồng thời, tổ chức công bố 5 điểm du lịch đã được tỉnh công nhận, qua đó từng bước thúc đẩy các hoạt động du lịch trên vịnh Bái Tử Long và kết nối du lịch trên vùng biển Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô của Quảng Ninh và Cát Bà của Hải Phòng. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình theo quy hoạch chi tiết đền Cửa Ông; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các chợ: Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Bạch Đằng, Độc Lập và đầu tư xây mới theo quy hoạch 2 chợ là Cẩm Hải, Cộng Hòa.

Thực hiện chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, 9 tháng qua thành phố tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngành Than; thành lập 248 doanh nghiệp, đạt trên 57% kế hoạch tỉnh giao. Từ sự hỗ trợ tích cực, đã góp phần thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn, đặc biệt đã thu hút Tập đoàn Vingroup triển khai xây dựng Trung tâm thương mại Vincom và shophouse tại phường Cẩm Bình; ký kết thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông. Hiện thành phố đang khởi công 8 công trình hạ tầng nông thôn, tổng đầu tư trên 64 tỷ đồng...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, Cẩm Phả đã từng bước thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.