Triển khai công tác thi đua, khen thưởng quý IV

Thứ Tư, 26/09/2018, 13:00 [GMT+7]
.
.

Sáng 26/9, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh họp đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý IV. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, chủ trì cuộc họp.

9 tháng năm 2018, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển đều trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nội dung, tiêu chí có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa phương, tập trung vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương, góp phần động viên, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân sôi nổi, hăng say lao động sản xuất. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chỉ đạo: Công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh phải hướng tới mục tiêu cao nhất là hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đặt ra trong năm nay; tạo môi trường ổn định cho phát triển, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh và thương hiệu của Quảng Ninh.

Công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới nhằm thu hút, động viên sự tham gia của đội ngũ cán bộ, người lao động và nhân dân; phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương, tạo sức lan tỏa trong đơn vị, địa phương. Đồng chí cũng lưu ý việc tiếp tục duy trì thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, trong đó quan tâm hơn nữa đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.