Thực hành phê bình, tự phê bình ở Lữ đoàn 170

Thứ Bảy, 29/09/2018, 07:58 [GMT+7]
.
.

Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo rộng hàng chục ngàn km2 từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến đèo Ngang (Quảng Bình). Thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Từ đó, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trên vùng biển được phân công phụ trách. Trong đó, việc thực hành phê bình, tự phê bình trong Đảng luôn được Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đặt lên hàng đầu đã tạo ra không khí cởi mở, thẳng thắn góp ý cho nhau cùng tiến bộ.

Lữ đoàn 170 Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) thường xuyên kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị
Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) thường xuyên kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị.

Căn cứ vào các hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức phê bình, tự phê bình, nhất là từ khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đến nay, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 170 đã thường xuyên thực hiện kiểm điểm một cách nghiêm túc, toàn diện, thống nhất từ Lữ đoàn đến các cấp ủy trực thuộc. Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy Lữ đoàn đã chỉ ra rằng, thời gian qua, các cấp ủy của đơn vị đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo và định hướng công tác tư tưởng của Đảng; tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ đều không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; mọi cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị đều gương mẫu chấp hành tốt các quy định trong học tập, công tác và có mối quan hệ mật thiết với quần chúng trong đơn vị và nơi cư trú…

Cùng với việc đánh giá những mặt mạnh, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 170 cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là: Nền nếp sinh hoạt Đảng có lúc, có nơi ở đơn vị cơ sở còn mang tính hình thức; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại các đơn vị tàu làm nhiệm vụ thường xuyên trên biển có lúc còn cứng nhắc; nhận thức của một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ trẻ về thực hiện nhiệm vụ có nơi còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số cấp ủy chưa thực sự cao… Trên cơ sở thẳng thắn nhìn vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phê bình, tự phê bình trong Đảng một cách thiết thực, phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân) tổ chức bảo dưỡng, nâng cao hệ số kỹ thuật vũ khí, phương tiện
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 bảo dưỡng, nâng cao hệ số kỹ thuật vũ khí, phương tiện.

Thượng tá Cao Quý Hồng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 170, cho biết: Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế được Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị thực hiện nghiêm túc trong từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp để “nêu gương” cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc cấp. Mặt khác, đơn vị cũng phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo, chỉ huy. Hơn thế, hàng quý, đơn vị đều tổ chức kiểm điểm và bổ sung thêm các giải pháp khắc phục cho phù hợp với tình hình từng vị trí công tác…Tinh thần dân chủ được phát huy đã làm cho công tác phê bình, tự phê bình được thực hiện có chiều sâu, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động của toàn Lữ đoàn. Đến nay, tỷ lệ vi phạm của cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật trong đơn vị đã giảm sau mỗi năm; mọi cán bộ, đảng viên đều có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, luôn lắng nghe và gần gũi với quần chúng…

Nội dung, biện pháp khắc phục sau các hội nghị phê bình, tự phê bình ở Đảng bộ Lữ đoàn 170 được tập trung chủ yếu vào việc thực hành “Liêm - chính - kiệm - cần” trong cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, Đảng uỷ, Chỉ huy đơn vị đã có nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc xây dựng các phương án để triển khai các nội dung, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, thực hiện quy chế về quản lý công sản trong đơn vị. Mặt khác, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong công tác này thông qua việc kịp thời phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các biểu hiện tiêu cực nảy sinh ở cơ sở. Nhờ đó, đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên trong cải tiến kỹ thuật vừa tiết kiệm được tài sản, tài chính, vừa chủ động phương tiện kỹ thuật của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy cao độ tinh thần dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hành phê bình và tự phê bình đã tạo ra những bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Lữ đoàn 170. Đây là nền tảng để Đảng bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.