Tác phẩm dự thi giải Búa Liềm Vàng

Hiệu quả trong tinh giản bộ máy, biên chế ở Đảng bộ TP Cẩm Phả

Thứ Tư, 26/09/2018, 08:33 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cùng với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, TP Cẩm Phả cũng có những bước tiến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tinh giản bộ máy, biên chế với những bước đi phù hợp.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Cậm Thịnh phổ biến, tuyên truyền các quy định về tinh giảm bộ máy, biên chế cho cán bộ, đảng viên Chi bộ khu phố trên địa bàn
Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Cẩm Thịnh phổ biến, tuyên truyền các quy định về tinh giản bộ máy, biên chế cho các chi bộ khu phố trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả, chia sẻ: Ngay từ khi triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tinh giản bộ máy, biên chế, Thành ủy đã xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể để công tác này mang lại hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, đến nay tổ chức bộ máy ở địa phương đã thực sự tinh gọn; đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, tinh giản đều yên tâm công tác. Đó chính là yếu tố quyết định để địa phương vươn lên phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn mới…

Tìm hiểu thực tế thấy rằng, những năm trước đây, bên cạnh những thuận lợi cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, TP Cẩm Phả cũng gặp một số khó khăn nhất định. Đặc biệt là tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, có lúc, có nơi hoạt động chồng chéo, kém hiệu quả. Ở thời điểm đầu năm 2015, trước khi thực hiện đổi mới mô hình, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, toàn thành phố có 12 phòng chuyên môn và 86 đơn vị sự nghiệp công lập với 2.987 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao và phê duyệt, trong đó, khối Đảng, đoàn thể là 67, khối chính quyền là 2.523 và cán bộ, công chức cấp xã là 396 chỉ tiêu…

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thành ủy Cẩm Phả đã xây dựng lộ trình thực hiện đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, địa phương đã tích cực thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 19-NQ/TW về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nhờ vậy, đến nay việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn TP Cẩm Phả đã thu được những kết quả nổi bật. Đối với cơ quan khối Đảng, đoàn thể, địa phương đã thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố. Ngay sau khi được thành lập, cơ quan này đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, bố trí chỗ ngồi và thực hiện nhiệm vụ theo mô hình các Tiểu ban: Tuyên truyền - Vận động, Kiểm tra - Giám sát, Dân chủ - Pháp luật và Văn phòng tổng hợp… Mặc dù thời gian đi vào hoạt động chưa nhiều, nhưng đã và đang phát huy được hiệu quả, nhất là đã khẳng định được vai trò của từng tổ chức trong công tác phối hợp, đồng thời khắc phục được tình trạng trùng chéo trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên…

Đối với các cơ quan khối chính quyền, Thành ủy Cẩm Phả cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện tinh giản, sắp xếp lại. Cụ thể là đã xây dựng đề án hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc với cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đến nay, địa phương đã hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng lộ trình sắp xếp lại; quy định, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp. Hiện, thành phố tiến hành sáp nhập 10 đầu mối đơn vị sự nghiệp, giải thể một đơn vị; sáp nhập 8 trường học, giải thể 2 điểm trường, đồng thời giảm được 8 vị trí cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp…

TP Cẩm Phả cũng đã tăng cường nhất thể hóa, bố trí kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu như: Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố kiêm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối chính quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy kiêm Chủ tịch MTTQ thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Ở cấp xã, cấp thôn, thành phố đã bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND hoặc UBND tại 12/16 xã, phường, thực hiện nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố tại 100% thôn, khu phố; thực hiện giảm cán bộ, công chức ở các xã, phường 10% theo chỉ đạo của cấp trên...

Lãnh đạo Hội CCB xã Dương Huy xuống địa bàn thôn Đồng Mậu để nắm bắt tư tưởng của bà con
Lãnh đạo Hội CCB xã Dương Huy xuống thôn Đồng Mậu để nắm bắt tư tưởng của nhân dân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, đến nay, toàn thành phố đã giảm được 250 vị trí trong các đơn vị giáo dục, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi đối với 37 biên chế trong các đơn vị, giảm 21 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 86 người hoạt động không hưởng lương ở thôn, khu phố.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.