Nâng cao năng lực, chủ động tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Sáu, 14/09/2018, 17:37 [GMT+7]
.
.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) đang phát triển nhanh chóng, lan tỏa trên quy mô toàn cầu và sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý, quản trị trên toàn thế giới. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, xác định đây là xu hướng tất yếu, là cơ hội mà Việt Nam cần nắm bắt, tận dụng tối đa các lợi thế để theo kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, tránh được những tác động tiêu cực, tụt hậu.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội, động lực mà tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng nắm bắt để thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra. Tỉnh đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ. Quảng Ninh xác định thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển công nghiệp công nghệ cao là hướng ưu tiên dựa trên nền tảng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - viễn thông vào tất cả các ngành, lĩnh vực.

Cụ thể là xây dựng thành phố thông minh - nơi mà công nghệ thông tin được ứng dụng vào mọi hoạt động của thành phố, đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, cộng đồng xã hội. Xây dựng chính quyền điện tử tạo nên một nền hành chính hiện đại, minh bạch, năng động hướng tới lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Xây dựng khu CNTT tập trung làm cơ sở cho hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, tạo nên hệ sinh thái công nghệ, từng bước hình thành ngành công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến, đưa Quảng Ninh tiến tới nền kinh tế tri thức, phát triển bền vững.

Các nhà khoa học tham góp ý kiến cho Quảng Ninh về tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0.
Các nhà khoa học tham góp ý kiến cho Quảng Ninh về tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0. Ảnh: Đỗ Phương

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai chính quyền điện tử, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. Theo xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Ninh liên tục xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hạ tầng CNTT được quan tâm đầu tư. Tỉnh có 100% cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên đã được trang bị máy tính; hạ tầng mạng LAN và kết nối Internet… Việc ứng dụng CNTT được chú trọng. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản triển khai tại địa chỉ http://congchuc.quangninh.gov.vn cho hơn 546 đơn vị thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể của tỉnh. Đây là hệ thống thông tin dùng chung, đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% cấp xã được cài đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Quảng Ninh là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử đồng thời là một trong các tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành việc liên thông quản lý văn bản 4 cấp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, có hơn 4,2 triệu văn bản hành chính (trừ các văn bản mật), được các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện trao đổi văn bản điện tử hoàn toàn thông qua hệ thống quản lý văn bản hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh kết hợp sử dụng chữ ký số.

Hệ thống một cửa điện tử ngày càng được hoàn thiện. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và 14 trung tâm hành chính công cấp huyện, kết nối 186/186 bộ phận một cửa của 186 xã, phường, thị trấn. Triển khai sử dụng đồng bộ hệ thống một cửa điện tử tại 100% cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính. Tính đến hết ngày 29/5/2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cả 3 cấp của tỉnh Quảng Ninh là 1.515 dịch vụ công/1.686 thủ tục hành chính hiện đang giải quyết.

Công viên CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500 tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, với diện tích 8,64ha. Hiện nay, đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện lập Đề án để trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để nắm bắt cơ hội, động lực từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Quảng Ninh đã nâng cao năng lực, chủ động tiếp cận. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn có các giải pháp nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Mới đây, vào ngày 22/8, tại TP Hạ Long, tỉnh đã phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức tọa đàm “Kết nối, chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh Quảng Ninh”. Trong buổi tọa đàm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh cùng 110 nhà khoa học, chuyên gia công nghệ người Việt trong và ngoài nước đã cùng thảo luận, trao đổi cách tiếp cận và nắm bắt hiệu quả cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cấp, ngành trên địa bàn cũng thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm thống nhất chung quan điểm, nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các thành phần xã hội trên địa bàn tỉnh về xu hướng tất yếu, bản chất, đặc trưng, cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, sẵn sàng tiếp cận các đổi mới về công nghệ, có giải pháp phù hợp để tận dụng hiệu quả các ảnh hưởng tích cực, đồng thời hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại.

Hiện tỉnh cũng đang tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, CNTT và truyền thông nhằm tạo cơ hội tiếp cận, tận dụng năng lực của các đối tác, nâng cao hiểu biết nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, chủ trương ưu tiên nguồn lực đầu tư tạo sự phát triển bứt phá về hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón nhận làn sóng vạn vật kết nối Internet; phát triển các hệ thống thông tin ứng dụng theo công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, di động hóa) để đáp ứng các mô hình phát triển mới nhằm hình thành các kho dữ liệu lớn với nguồn dữ liệu được cập nhật từ mọi thiết bị điện tử làm cơ sở để xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu lớn. Cùng với đó là nâng cao toàn diện nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp để sẵn sàng đáp ứng cho sự phát triển và kịp thời tiếp cận các công nghệ mới khi bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4....

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.