Học và làm theo Bác: Tiên Lãng đa dạng hình thức, cách làm

Chủ Nhật, 05/08/2018, 13:25 [GMT+7]
.
.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã làm thay đổi cơ bản đời sống của người dân xã Tiên Lãng. Nhiều cách làm hay được triển khai  hiệu quả, từng bước đưa Tiên Lãng trở thành điểm nhấn trong phát triển KT-XH của Tiên Yên.

Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy xã Tiên Lãng đã chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thường ngày như trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường, nêu cao tình đoàn kết, giúp đỡ… Xã Tiên Lãng cũng đề ra những chuẩn mực phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay để phát huy hiệu quả.

Các hoạt động tuyên truyền về Chỉ 05-CT/TW luôn được các thôn của xã Tiên Lãng triển khai rất quy mô, cụ thể
Các hoạt động tuyên truyền về Chỉ thị 05 luôn được các thôn của xã Tiên Lãng triển khai rất cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thế Nam, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng, cho biết: “Để thực hiện Chỉ thị 05 được tốt chúng tôi đã thành lập bộ phận giúp việc gồm 9 đồng chí và đưa việc học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức”.

Sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, các chi bộ đã tiến hành triển khai đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, sử dụng đa dạng các hình thức, cách làm, đồng thời huy động đông đảo lực lượng tuyên truyền... nhờ đó 100% đảng viên và trên 70% quần chúng được học tập, phổ biến các nội dung của Chỉ thị. 100% chi bộ, đoàn thể đã rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020 gắn với các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Ông Lã Thanh Bình, Bí thư Chi bộ thôn Thác Bưởi 1, cho biết: “Ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên luôn bám sát tinh thần Chỉ thị 05. Mọi công việc được gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cán bộ chủ chốt về phong cách dân chủ, nêu gương trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nâng cấp khu dân cư”.

Đường phố xã Tiên Lãng khang trang sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường
Đường giao thông ở xã Tiên Lãng luôn sạch, đẹp.

Thực hiện Chỉ thị 05, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đều có chương trình tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình. “Để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ xã đến cơ sở đã quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị. Mục tiêu của chúng tôi là lấy trọng tâm “đẩy mạnh” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm mục tiêu định hướng cho mọi hoạt động”, đồng chí Nguyễn Thế Nam cho biết thêm.

Trong thời gian tới, xã Tiên Lãng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, qua đó góp phần đưa Tiên Lãng ngày càng phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội.

    Nguyễn Nguyễn

.
.
.
.
.
.
.
.