Hiệu quả bước đầu trong thực hiện mô hình Cơ quan Khối ở Móng Cái

Thứ Sáu, 10/08/2018, 08:00 [GMT+7]
.
.

Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2016, song được sự quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn kịp thời của Ban Dân vận Tỉnh ủy, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ Cơ quan Khối nên việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Móng Cái” theo Quyết định số 44-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu đã đạt một số kết quả rõ nét.

Theo ông Nguyễn Văn Đô, Trưởng Khối, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Móng Cái, cái được lớn nhất từ sau khi thực hiện mô hình là cán bộ của Cơ quan Khối, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ được làm việc trong điều kiện, yêu cầu cao hơn, phạm vi rộng hơn nên có điều kiện tốt để rèn luyện, học tập, trưởng thành. Các hoạt động của khối có nhiều đổi mới tích cực, huy động được sức mạnh tập thể, khắc phục được sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể, mang lại hiệu quả rõ nét... Bởi vậy nên đội ngũ cán bộ Cơ quan Khối đều đồng thuận, phấn khởi, tích cực hoạt động theo mô hình mới. Cũng thông qua việc thực hiện thí điểm mô hình đã giúp tiết kiệm được biên chế và kinh phí, góp phần tăng thêm thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị. Cụ thể như năm 2016 giảm 8 biên chế, đến ngày 31/7/2018, tiếp tục giảm thêm 10 biên chế so với năm 2015…

Đoàn công tác của Ban Tổ Chức và Ban Dân Vận Trung ương khảo sát thực tế kết quả triển khai thực hiện mô hình “cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện”.
Đoàn công tác của Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương khảo sát thực tế kết quả triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện” tại TP Móng Cái.

Ngoài những kết quả tích cực trên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thành phố cũng đã bước đầu triển khai thực hiện việc thí điểm giao một số nội dung công việc cụ thể cho Cơ quan Khối thực hiện theo cơ chế “đặt hàng” và đến nay cũng đã khẳng định được bằng những kết quả cụ thể. Nổi bật như đơn vị đã chủ trì tổ chức thành công Tết trồng cây; tuyên truyền, thực hiện xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chỉ số PAPI, đào tạo công dân điện tử, tập huấn đào tạo công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng, vẽ tranh tường gắn với xây dựng các tuyến, điểm du lịch và phát triển du lịch cộng đồng tại Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đây là nét sáng tạo trong phương thức vận hành thí điểm mô hình Cơ quan Khối ở TP Móng Cái.

Để có được kết quả đó, ngay khi  Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt mô hình, Móng Cái đã quyết liệt triển khai với những cách làm chắc chắn, bài bản. Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Căn cứ quyết định phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức rõ việc thành lập, vận hành Cơ quan Khối là một bước đột phá trong việc đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, Thành ủy Móng Cái đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Cơ quan Khối đi vào hoạt động. Cụ thể ngày 8/1/2016, Thành ủy Móng Cái đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 109-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc thành lập cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và nhân dân trên địa bàn về mô hình và phương thức hoạt động mới của khối. Qua đó tạo sự đồng thuận trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thí điểm theo mô hình mới. Cùng thời điểm đó, để phát huy quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan khối để tập trung thảo luận và thống nhất xây dựng các nội dung hoạt động trong năm; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thống nhất thực hiện trong toàn Cơ quan Khối. Định kỳ hàng tháng, Thường trực Thành ủy duy trì tổ chức giao ban với Cơ quan Khối thành phố và đội ngũ trưởng, phó khối dân vận xã, phường để đánh giá kết quả hoạt động, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành cũng như ban hành kết luận cụ thể để chỉ đạo định hướng các hoạt động trong thời gian tiếp theo…

Để tạo điều kiện cho Cơ quan Khối hoạt động hiệu quả, TP Móng Cái đã quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất
Để tạo điều kiện cho Cơ quan Khối hoạt động hiệu quả, TP Móng Cái đã quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên khối.

Để tạo điều kiện cho cơ quan khối hoạt động hiệu quả, thành phố còn cho sửa chữa, nâng cấp trụ sở Cơ quan Khối; chỉ đạo sắp xếp, bố trí vị trí làm việc của đội ngũ cán bộ tập trung theo từng tiểu ban, được trang bị cơ bản đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác. Từ năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện việc cấp kinh phí hoạt động chung cho Cơ quan Khối và chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các xã, phường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan Khối hoạt động hiệu quả ngay từ khi mới thành lập. Đặc biệt, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án “Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận xã, phường và tổ dân vận thôn, khu trên địa bàn TP Móng Cái giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”. Tháng 3/2017, Thành uỷ giao cho Ban Dân vận Thành ủy triển khai các nội dung của đề án đến từng xã, phường để thống nhất thực hiện; chỉ đạo 17/17 xã, phường kiện toàn lại khối dân vận cơ sở (179 thành viên); thành lập và đưa vào hoạt động 101 tổ dân vận/101 thôn, khu phố (991 thành viên). Đây là bước đổi mới phương thức hoạt động của khối dân vận xã, phường và tổ dân vận thôn, khu phù hợp, đồng bộ với mô hình Cơ quan Khối thành phố…

Những kết quả trên bước đầu đã chứng minh việc thành lập và triển khai thí điểm mô hình Cơ quan Khối là phù hợp với hiện thực khách quan, khắc phục một bước sự trùng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; là hoạt động chứng minh hiệu quả của Đề án 25 trên thực tế ở TP Móng Cái. Mô hình này cũng được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tin tưởng, kỳ vọng về vai trò vị trí của Cơ quan khối nói chung, của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói riêng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.