Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Hiệu quả, thuận lợi

Thứ Năm, 05/07/2018, 14:04 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Đề án 25, từ tháng 2/2018, huyện Tiên Yên đã quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Sau một thời gian thực hiện, mô hình này đã dần cho thấy hiệu quả. Bộ máy tinh gọn, công việc bớt chồng chéo, thuận lợi hơn.

hjsgdkals
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng viên năm 2018.

Theo đồng chí Đào Huy Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngay từ năm 2014, huyện Tiên Yên đã nghiên cứu mô hình chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đến cuối năm 2017, huyện đã có phương án chuyển đổi cụ thể. Theo đó, tất cả viên chức của Trung tâm khi chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều chuyển sang công chức. Với các địa phương khác, thường mắc về yếu tố chuyển từ viên chức sang công chức, nhưng với huyện Tiên Yên thì lại không vướng điều này. Lý do là vì huyện Tiên Yên chuẩn bị rất kỹ, từ nhiều năm, có biên chế về công chức. Hiện đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời kiêm nhiệm là Phó Giám đốc Trung tâm.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi sáp nhập hai đơn vị, bộ máy tinh gọn, đồng thời, việc triển khai nhiệm vụ thuận lợi hơn. Cụ thể, trước đây, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có từ 4-5 cán bộ, công chức; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có từ 3-4 cán bộ, viên chức. Sau khi sáp nhập, bộ máy hiện nay chỉ còn 6 cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, trước đây, cùng một thời điểm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 2 lớp học là rất khó khăn. Do chỉ có từ 3-4 người làm việc nên việc quản lý lớp học rất khó. Trong khi hiện nay, với 6 cán bộ, công chức, Ban Tuyên giáo có thể mở từ 2-3 lớp học cùng một lúc là rất đơn giản, không vướng mắc.

jskhfsjkfas
Lớp tập huấn viết tin, bài cho cộng tác viên, tuyên truyền viên huyện Tiên Yên năm 2018 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.

Bên cạnh những thuận lợi trên, việc thực hiện chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy bước đầu ít nhiều vẫn còn khó khăn. Trước đây, Trung tâm có 1 đồng chí kế toán, trong khi hiện nay, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản được chuyển về Văn phòng Huyện ủy. Tuy nhiên, Văn phòng chủ yếu làm nhiệm vụ tổng hợp. Khối lượng chứng từ, kế hoạch, nội dung, thủ tục hồ sơ lớn, đòi hỏi các đồng chí trong Ban Tuyên giáo đều phải bắt tay vào làm. Vì thế, thời gian đầu, các đồng chí trong Ban Tuyên giáo cũng gặp khá nhiều khó khăn, do không có nghiệp vụ. Đồng chí Đào Huy Toàn cho biết thêm: “Ban đầu, các đồng chí trong Ban do chưa quen, cũng phải chạy ngược, chạy xuôi để hoàn thiện các chứng từ. Nếu sơ ý làm sai thì phải làm lại rất mất công. Thời gian tới, cán bộ, công chức trong Ban sẽ tiếp tục cố gắng, học hỏi thêm”.

Qua một thời gian thực hiện, có thể thấy, mặc dù còn khó khăn, nhưng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã rất cố gắng để làm tốt các nhiệm vụ của Ban và Trung tâm chuyển về. Dự kiến, năm 2018, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, Ban sẽ mở 31 lớp cho hơn 2.000 học viên. Với bộ máy được tinh gọn, việc chuyển đổi mô hình này đang ngày càng phát huy hiệu quả, thuận lợi, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.