Giao ban các ban xây dựng Đảng và một số đơn vị trực thuộc

Thứ Ba, 10/07/2018, 17:48 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban với các ban xây dựng Đảng và một số đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong tháng 6, các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, có các nội dung như: Phối hợp, hướng dẫn, gắn kết hoạt động của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan ủy ban kiểm tra và thanh tra cấp huyện; nắm bắt, theo dõi một số vụ việc nổi cộm liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội; tham mưu tổng hợp, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018; triển khai kế hoạch, tổ chức kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018 đảm bảo an toàn, nghiêm túc; tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)...

Tại cuộc giao ban, các ban xây dựng Đảng và một số đơn vị trực thuộc đã báo cáo, làm rõ một số nội dung nổi bật trong tháng 6, thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời, báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tháng 7.

Phát biểu tại cuộc giao ban, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban xây dựng Đảng và một số đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Trong đó, chú trọng đến việc: Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm; rà soát kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ, xây dựng nhiệm vụ giải pháp mới hiệu quả, kiên trì với mục tiêu đã đặt ra; nắm chắc địa bàn, tình hình trong nhân dân; công khai minh bạch một số kết luận sau xử lý kỷ luật về công tác cán bộ…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận cuộc giao ban.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận cuộc giao ban.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ công tác của đơn vị trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các ban xây dựng Đảng và một số đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếp tục triển khai các nội dung công việc. Trong tháng 7 phải triển khai ngay việc cụ thể hóa đánh giá giữa nhiệm kỳ, xây dựng phương hướng thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tới để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Tiếp tục quan tâm đến công tác an ninh trật tự, kịp thời xử lý các vụ việc, điểm nóng.

Về một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện các nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát các kết luận của thanh tra kiểm toán; tiếp tục thực hiện các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về than, khoáng sản. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì hướng dẫn, tổng hợp tiến độ, kết quả triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; theo dõi, đôn đốc, triển khai tổng hợp việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy các kênh thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai mô hình Cơ quan Khối. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng nhân dân, nhất là trên các trang mạng để tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời; hoàn thiện Đề án thí điểm Cơ quan Truyền thông đa phương tiện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2021; nâng cao chất lượng về thông tin chi bộ.

Đảng ủy Khối tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của CBĐV, CCVC-LĐ; tập trung kỷ cương, kỷ luật trong cán bộ, công chức. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ chủ động, phối hợp với các cơ quan triển khai các nội dung của Đề án “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh tập trung công tác thông tin tuyên truyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chương trình công tác để đôn đốc chuẩn bị tài liệu các cuộc họp; nâng cao chất lượng thẩm định các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, quản lý tài sản trong giai đoạn 2 sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.