Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Nhiều hoạt động thiết thực ở Vô Ngại

Thứ Sáu, 18/05/2018, 07:46 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Đảng uỷ xã Vô Ngại xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trên cơ sở này, xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

g
Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Vô Ngại hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Giáp Văn Ngôn, Bí thư Đảng uỷ xã, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các chi bộ trực thuộc và các ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể từ xã đến thôn bản. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các đơn vị, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xã đã được học tập và quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, để việc học và làm theo Bác thực sự lan toả trong cộng đồng dân cư, xã Vô Ngại đã tích cực tuyên truyền tới người dân trong xã các nội dung trọng tâm của Chỉ thị 05-CT/TW lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại thôn, bản.

Việc quán triệt triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của xã gắn với nội dung trọng tâm đề ra của huyện là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Để triển khai tốt nội dung này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã triển khai đến các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác gắn chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cán bộ công chức, viên chức các nội dung đăng ký làm theo được căn cứ làm cơ sở để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.  Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên xã tuân thủ nghiêm túc nội dung đối với công việc phải tận tụy, tận tâm, làm tốt công tác chuyên môn theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, trong cuộc sống phải thật sự gần gũi với nhân dân, thể hiện một lối sống văn hóa, văn minh…

g
Đoàn Thanh niên xã Vô Ngại vận động gia đình đoàn viên thực hiện treo ảnh Bác Hồ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã qua thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã có những chuyển biến tích cực về ý thức và hành động trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tinh thần thái độ trong công việc, phong cách tiếp xúc, ứng xử với nhân dân luôn ân cần, thân thiện. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Vô Ngại.

Chị Chìu Nhì Múi, thôn Nà Nhái, tới giải quyết thủ tục hành chính tại xã chia sẻ: Đến xã giải quyết thủ tục, được cán bộ xã tận tình hướng dẫn các bước hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Cán bộ xã gần gũi, thân thiện với bà con như vậy, thực sự khiến chúng tôi rất thoải mái và thêm tin tưởng, ủng hộ chính quyền.

Bên cạnh đó, các nội dung học và làm theo Bác được gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá lành mạnh. Các đoàn thể trong xã cũng linh hoạt triển khai các phong trào thi đua làm theo Bác như Hội Phụ nữ với phong trào thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt việc vận động gia đình đoàn viên, thanh niên treo ảnh Bác Hồ, triển khai các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên. Qua đó, người dân trong xã đã tích cực tham gia vào các phong trào, phần việc chuyển đổi mô hình sản xuất, vệ sinh môi trường nông thôn, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư… góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.