Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIII

Thứ Tư, 11/04/2018, 08:11 [GMT+7]
.
.


Ngày 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 20 để đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện nhiệm vụ quý I/2018, cấp ủy, chính quyền Móng Cái từ thành phố đến cơ sở đã bám sát chủ đề, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ KT - XH đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quý I, một số chỉ tiêu KT - XH đều tăng so cùng kỳ như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 2,2%, khách du lịch tăng 39,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,7%, diện tích gieo trồng tăng 3,96%, tổng sản lượng thủy sản tăng 10,2%, tổng thu NSNN phần thu nội địa đạt tiến độ kế hoạch so với dự toán tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và kiểm soát tốt.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, TP Móng Cái xác định tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (Khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018- 2022”.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.