Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với TP Cẩm Phả về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công

Thứ Tư, 11/04/2018, 13:42 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/4, đoàn công tác HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Cẩm Phả về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công, giai đoạn 2015 – 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
  Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi       làm việc.

Theo báo cáo của TP Cẩm Phả, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2015-2017 là của thành phố là 1.542,252 tỷ đồng với 236 công trình, dự án. Trong đó, năm 2015 triển khai 71 dự án, với số vốn bố trí là 520,793 tỷ đồng, năm 2016 triển khai 100 dự án với số vốn bố trí 443,367 tỷ đồng, năm 2017 triển khai 65 dự án với tổng số vốn bố trí là 578,092 tỷ đồng. Kết quả, giải ngân vốn đầu tư công năm 2015 đạt 96,39% kế hoạch, năm 2016 đạt 94,44% kế hoạch và năm 2017 đạt 97,32% kế hoạch.

Nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được thành phố bố trí vốn để thực hiện các dự án liên quan đến cải thiện môi trường như: Cải tạo hệ thống mương thoát nước, cây xanh, vỉa hè, nâng cấp cải tạo đường giao thông. Cụ thể, năm 2015 triển khai 19 dự án, giải ngân 81,873/86,516 tỷ đồng (đạt 94,63% kế hoạch), năm 2016 triển khai 42 dự án, giải ngân 129,301 /133,906 tỷ đồng (đạt 96,56% kế hoạch), năm 2017 triển khai 22 dự án, giải ngân 98,334/99,521 tỷ đồng (đạt 99,81% kế hoạch).

Về tình hình quyết toán công trình đầu tư công, trong 3 năm, thành phố đã phê duyệt quyết toán 300 dự án, với giá trị quyết toán được duyệt là 1.456,517 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm toán giảm trừ 5,382 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công trình sử
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công trình làm đường dân sinh từ nguồn vốn nhà nước tại tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông.

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã, phường, đoàn công tác HĐND tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập như: Một số công trình triển khai còn chưa đảm bảo các quy định về quy trình đầu tư công, việc công khai minh bạch thông tin về các công trình dự án còn chưa đầy đủ, kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát còn chưa sâu sát, sự vào cuộc của ban giám sát đầu tư cộng đồng còn hạn chế, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo...

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của TP Cẩm Phả trong công tác quản lý đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư công, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, phân cấp đầu tư cho các phường xã. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy cũng nổi lên một số tồn tại trong giai đoạn 2015 -2017 cần khắc phục.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo TP Cẩm Phả phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu TP Cẩm Phả thời gian tới cần tăng cường hơn nữa việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các công trình động lực có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch dịch vụ; tránh dàn trải phân tán, manh mún. Đồng thời, chú trọng kiểm tra chất lượng công trình, nhất là trong điều kiện hiện nay đang khan hiếm nguồn cát ngọt xây dựng. Đối với nguồn phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, nguồn tăng thu hằng năm phải sử dụng có hiệu quả hơn.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.