Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Chủ Nhật, 01/04/2018, 16:35 [GMT+7]
.
.

Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và phòng, chống tham nhũng...

Đây là nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, nhất là thời gian gần đây, tình trạng đơn thư, khiếu kiện của nhân dân liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội có xu hướng gia tăng. Do đó, để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ, Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm. Trong đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp thiết thực.

Chi bộ 2, Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh trao đổi về tình hình công tác tiếp công dân của đơn vị
Chi bộ 2, Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh trao đổi về tình hình công tác tiếp công dân của đơn vị.

Để công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, thực chất, từ đó phát huy hiệu quả tính tiên phong, gương mẫu của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thời gian qua, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ việc học và làm theo Bác với việc triển khai Đề án 25 của tỉnh nhằm không ngừng đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động cả về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua cách làm đó đã làm cho nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị về tinh thần tự học, tự rèn, không ngừng tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp có thái độ ứng xử phù hợp với tổ chức, cá nhân khi đến làm việc.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh còn tích cực đổi mới chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết chuyên đề. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng cũng như đột xuất của Đảng ủy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan luôn được đưa ra thảo luận, bàn bạc thống nhất trong tập thể một cách dân chủ để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi công vụ của từng bộ phận. Căn cứ vào yêu cầu công tác từng thời kỳ, giai đoạn, từng cấp ủy đã thảo luận kỹ lưỡng để xây dựng nghị quyết triển khai sát với yêu cầu. Nhờ vậy, thời gian qua, mặc dù nhiệm vụ đột xuất về thanh tra kinh tế - xã hội do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cũng như việc thẩm tra, xác minh đơn, thư khiếu nại tố cáo được chuyển đến rất lớn, song toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị vẫn hoàn thành 100% phần việc đúng kế hoạch, tiến độ…

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm sáng tạo. Ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng thời phổ biến, quán triệt đến các chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát mà Đảng ủy chú trọng thời gian gần đây là việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng đối với tập thể, cá nhân; giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân của cán bộ, công chức… Để công tác này mang lại hiệu quả, Đảng ủy đã tổ chức một số buổi tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ cán bộ, nhờ vậy, quá trình triển khai, các quy trình, công đoạn về kiểm tra, giám sát đã được thực hiện nghiêm túc. Cùng với chương trình giám sát thường xuyên, Đảng ủy còn chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong năm 2017, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc…

Đồng chí Lê Anh Đài, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thanh tra tỉnh, cho biết: Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thời gian qua được triển khai thiết thực, cụ thể trên tất cả các phương diện từ giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy. Đặc biệt là thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm. Đây chính là giải pháp hiệu quả nhất để mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.