Tiên Yên công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về hợp nhất một số cơ quan

Thứ Tư, 21/03/2018, 08:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/3, Huyện ủy Tiên Yên tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

e
Trao quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên.

 

e
Trao quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Tiên Yên.

Theo đó, cơ quan hợp nhất giữa Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên, có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ban Tổ chức cấp ủy và Phòng Nội vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Cơ quan hợp nhất giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Tiên Yên, có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Về biên chế, trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có.

Các cơ quan sau hợp nhất, trong quá trình triển khai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xuân Thao (Trung tâm TT&VH Tiên Yên)
 

 

.
.
.
.
.
.
.
.