Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 15/03/2018, 17:02 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), thời gian qua, công tác này luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết các vụ việc…

Điển hình trong năm 2017, một số địa phương như: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ, đã triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng liên quan đến việc thu hồi nhiều diện tích đất, công trình trên đất của tổ chức, cá nhân, đã dẫn đến phát sinh nhiều nội dung KNTC, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. So với năm 2016, số lượt công dân đến trụ sở tiếp dân của các cơ quan hành chính nhà nước tăng 57,4%; số vụ việc tăng 81,1%; số đoàn đông người tăng 29%; số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh tăng 88%.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại với một số hộ dân khu Tân Lập (phường Phương Đông, TP Uông Bí). Ảnh Thanh Hoa
Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại giải quyết khiếu nại đối với một số hộ dân khu Tân Lập (phường Phương Đông, TP Uông Bí). Ảnh: Thanh Hoa

Tuy nhiên, với quan điểm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết đến cùng sự việc, Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, các đơn vị trực thuộc, tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC, đặc biệt là các vụ việc KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn. Quán triệt chỉ đạo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, HĐND các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC phù hợp, hiệu quả. UBND tỉnh còn tích cực chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành liên quan cử cán bộ, công chức thường trực tiếp công dân cùng với lãnh đạo tỉnh, xây dựng lịch tiếp công dân, niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân của tỉnh và các địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, lịch sự, đảm bảo mỗi địa điểm tiếp công dân ở từng địa phương, đơn vị là địa chỉ tin cậy, giúp công dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình theo luật định. Cán bộ làm công tác giải quyết KNTC thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm với công việc của mình, xem xét giải quyết các vụ việc đúng thời gian quy định. Đặc biệt là đối với các địa phương phát sinh điểm nóng về khiếu kiện, lãnh đạo tỉnh cùng với lãnh đạo các địa phương, sở, ngành liên quan đã tổ chức đối thoại và làm việc trực tiếp với công dân ngay tại cơ sở…

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nên các vụ việc đã cơ bản được giải quyết kịp thời ngay từ cấp cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, không để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2017, tỷ lệ giải quyết khiếu nại của tỉnh đạt 82,7% (617/746 vụ việc); tố cáo đạt 87,5% (28/32 vụ việc). Riêng về kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp cũng đã giải quyết dứt điểm 1/6 vụ việc; ban hành thông báo chấm dứt giải quyết đối với 4 vụ việc; giao địa phương tiếp tục gặp gỡ, vận động công dân gửi đơn 1 vụ việc…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh  kiểm tra công tác tiếp công dân tại UBND xã Vạn Yên (Vân Đồn). Ảnh: Hoàng Giang
Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân tại UBND xã Vạn Yên, Vân Đồn. Ảnh: Hoàng Giang

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải quyết KNTC, năm 2018, trong số các giải pháp, tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục nâng cao hiệu quả Hội đồng tiếp công dân tỉnh, với sự vào cuộc tích cực của từng thành viên. Trong đó, tiếp tục nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các thành viên thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của các hội viên, đoàn viên khi tham gia giải quyết KNTC. Mỗi đơn vị, đoàn thể sẽ lựa chọn ít nhất 2 vụ việc đơn thư đang được chính quyền các cấp thụ lý để tham gia trực tiếp việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên của tổ chức mình… Tại hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2018 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC năm 2018 hết sức nặng nề với nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết dứt điểm. Vì vậy, các địa phương, sở, ngành liên quan; bộ máy tiếp công dân, giải quyết KNTC từ tỉnh, huyện đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh; các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đặc biệt, coi việc tiếp công dân, giải quyết KNTC là việc thường xuyên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không để phó mặc, khoán trắng trong việc giải quyết KNTC. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương cũng cần tập trung giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người; tập trung rà soát, thanh, kiểm tra các vụ việc KNTC liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; chuyển đổi chợ để phục vụ công tác thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ trong năm 2018…

Hoài Anh 

.
.
.
.
.
.
.
.