Tham gia ý kiến vào dự án Luật An ninh mạng

Thứ Sáu, 09/03/2018, 16:49 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/3, tại trụ sở Công an tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo tham gia ý kiến vào dự án Luật An ninh mạng. Cấc đồng chí: Đỗ Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

g
Quang cảnh hội thảo.

Dự án Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 51 điều với các quy định cụ thể liên quan đến phạm vi điều chỉnh: Nguyên tắc, biện pháp, nội dung, hoạt động, điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng và có liên quan tới hoạt động bảo vệ an ninh mạng của nước CHXHCN Việt Nam. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động trên không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước CHXHCN Việt Nam.

g
Đại biểu tham gia ý kiến vào dự án Luật An ninh mạng.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa, tính cần thiết của Luật An ninh mạng trong đời sống xã hội; đồng thời thảo luận, góp ý một số nội dung liên quan: Cần phân chia theo 3 hệ thống mạng, là mạng internet, mạng nội bộ cho các bộ, ban, ngành và mạng cho các hệ thống quốc gia, như hàng không, tại các khu công nghiệp; cần làm rõ sự giao thoa giữa Luật An ninh mạng với các luật hiện có; làm rõ định nghĩa tác chiến không gian mạng; cần có các điều luật về chế tài đối với các hành vi bị nghiêm cấm; tham gia vào chỉnh sửa từ ngữ của một số điều, khoản trong luật…

Kết luận tại hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Lan tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia cụ thể vào các nội dung trong dự án Luật, làm rõ nội hàm của từ có liên quan trong dự án Luật. Những ý kiến đóng góp vào dự án Luật sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.