Hải Hà: Kiên trì thực hiện các mục tiêu của Đề án 25

Thứ Năm, 22/03/2018, 08:30 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/3 vừa qua, huyện Hải Hà đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra.

Ngoài ra, huyện cũng chuyển chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chức năng quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Huyện ủy.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Hải Hà...
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Hải Hà. Ảnh: Hữu Việt.

Đây chính là những hành động cụ thể, thiết thực của huyện Hải Hà nhằm tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 1884-QĐ/TU ngày 28/02/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng bộ huyện Hải Hà”. Đồng thời, thiết thực triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trước đó, huyện Hải Hà đã nỗ lực thực hiện các giải pháp, kế hoạch nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp lại tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2017, huyện Hải Hà đã đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Cụ thể là tiếp nhận 16 trạm y tế các xã, thị trấn về UBND huyện quản lý; tách bộ phận sự nghiệp của phòng văn hoá - thông tin hợp nhất với đài truyền thanh - truyền hình thành lập trung tâm truyền thông và văn hoá; thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ phòng tư pháp sang văn phòng HĐND và UBND huyện. Đồng thời, huyện cũng kịp thời ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị mới tiếp nhận, thành lập, sáp nhập trung tâm truyền thông và văn hoá, trạm y tế các xã, thị trấn; trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp…

Cùng với đó, huyện Hải Hà đã chủ động tiến hành rà soát và đề xuất với tỉnh thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp nhằm tăng tính tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị như: Chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với Trung tâm Thuỷ nông - Giao thông và Đô thị (thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2018); đổi mới mô hình quản lý của Ban quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2 theo nguyên tắc: Thành lập hội đồng quản lý chợ thực hiện theo cơ chế kiêm nhiệm, giao tự chủ 100% chi thường xuyên, chi đầu tư và từng bước chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp đối với Ban quản lý chợ; hoàn thiện phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tổ chức lại Ban quản lý dự án công trình thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Huyện cũng thực hiện nhất thể hoá một loạt các chức danh ở cấp huyện và cấp xã và thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 116/118 thôn, bản, khu phố (còn 2 chi bộ đến tháng 9/2018 tiêp tục thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng thôn).

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Hải Hà triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU
Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Hải Hà triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU

Huyện cũng quan tâm, chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Trong năm đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 14 trường hợp; thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và thôi việc đối với 35 trường hợp. Địa phương cũng đã đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, giai đoạn 2018-2021 cho 17 trường hợp. Đặc biệt, đối với ngành giáo dục, huyện Hải Hà đã chủ động tiến hành rà soát, sắp xếp lại các trường, các điểm trường, rà soát và cơ cấu lại số lượng học sinh/lớp tại các trường đảm bảo sĩ số hợp lý theo quy định. Từ đó, giảm thêm 1 điểm trường tiểu học; giảm 6 lớp tiểu học, 4 lớp THCS; giảm  5 vị trí cán bộ quản lý tại các trường và 8 giáo viên, 4 nhân viên.

Việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Đề án 25 và yêu cầu thực tiễn đề ra ở Hải Hà không chỉ giảm về tổ chức bộ máy các cơ quan mà còn gắn với tinh giản về số lượng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được nâng lên, không có sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nhận thức về trách nhiệm trong thực thi công vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thay đổi rõ rệt.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.