Bình Liêu: Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 13/03/2018, 06:50 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở huyện vùng cao Bình Liêu đã có những bước phát triển rất đáng khích lệ, đời sống của đồng bào các thôn, bản vùng cao ngày càng được cải thiện. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số DTTS), luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương.

anh Thoòng (áo trắng bên phải) tuyên truyền, vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế
Anh Chíu Văn Thoòng (ngoài cùng, bên phải) tuyên truyền, vận động thanh niên trong thôn phát triển kinh tế .

Mới 25 tuổi, anh Chíu Văn Thoòng (thôn Khe Coóc, xã Tình Húc) đã có 7 năm tuổi Đảng, 4 năm làm công tác mặt trận thôn. Thôn Khe Coóc 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Dao, nên vai trò của một đảng viên trẻ như anh Thoòng rất quan trọng. Anh và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào ở địa phương, từ vận động bà con hiến đất làm đường dân sinh, giảm nghèo đến thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ một thôn với 100% hộ nghèo, đến nay nhờ vào sự năng động, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của những đảng viên trẻ như anh Thoòng, thôn Khe Coóc đã từng bước thay da đổi thịt.

Anh Thoòng tâm sự: "Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân và động viên gia đình, người thân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không quản khó khăn, tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất do địa phương phát động. Tôi không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT và học tập qua các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao được trình độ, kiến thức, từ đó tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con trong thôn".

Cũng như thôn Khe Coóc, thôn Ngàn Vàng Trên (xã Đồng Tâm) có 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Là một đảng viên trẻ vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh Chìu Cắm Quay (SN 1998) đã cùng các đảng viên khác trong Chi bộ đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhất là trong trồng rừng, chăn nuôi gia súc - thế mạnh của địa phương. Gia đình anh Quay là một trong những hộ tiêu biểu phát triển kinh tế ở thôn. Anh Quay đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để làm gương cho các thanh niên trẻ trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Bình Liêu gặp mặt các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo huyện Bình Liêu và xã Tình Húc gặp mặt các công dân lên đường nhập ngũ năm 2018.

Từ những kết quả trong công việc, đội ngũ đảng viên người DTTS huyện Bình Liêu từng bước trưởng thành về nhận thức, trình độ, năng lực công tác, có uy tín với dân, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Thực tế tại các xã vùng sâu, vùng xa cho thấy, nơi nào có nhiều đảng viên là người DTTS thì việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân càng hiệu quả. Do đó, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ huyện Bình Liêu quan tâm, nhằm lựa chọn những hạt nhân làm nòng cốt cho Đảng. Trên cơ sở đó, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng tổ chức đảng đảm bảo nguồn và chất lượng. Trong đó, chú trọng quan tâm kết nạp đảng viên người DTTS, nhằm xây dựng đội ngũ nòng cốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của đảng viên người DTTS đã góp phần xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Bình Liêu luôn ổn định; đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

La Lành (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.