Bình Liêu nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược

Thứ Hai, 12/03/2018, 16:24 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Bình Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Là địa phương miền núi, biên giới của tỉnh, Bình Liêu nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua huyện đã tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, các công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, dự án hạ tầng khu cửa khẩu... Nổi bật trong năm qua, đã triển khai xây cầu qua cặp Cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) và san nền hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô; cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước hai bên QL18C khu vực Cửa khẩu Hoành Mô, đoạn từ Km48+200-Km48+400m; nâng cấp cải tạo đường từ Trung tâm Y tế huyện đấu nối với QL18C; xây dựng Khu liên hiệp thể thao huyện; cải tạo, nâng cấp nút giao thông đường nội thị thị trấn giao với cầu Nà Cắp và đường từ Trạm Y tế Đồng Văn đến UBND xã Đồng Văn...

Cùng với đó, huyện từng bước đồng bộ kết cấu hạ tầng tại các xã nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình 135. Trong năm qua, huyện đã đầu tư 71 công trình, tổng kinh phí trên 118 tỷ đồng; huy động các nguồn lực xã hội và trong nhân dân để triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu tại các xã đặc biệt khó khăn, như xây dựng 2 nhà văn hóa tại 2 xã Vô Ngại, Lục Hồn, tổng đầu tư 9 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra đường thông quan tạm tại xã Hoành Mô.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra đường thông quan tạm 2 cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc).

Công tác cải cách hành chính được huyện chú trọng với mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ. Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Bình Liêu đã tập trung các nhóm giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trong đó bám sát thực tiễn, xác định thế mạnh, hạn chế của địa phương, mỗi đơn vị, để có giải pháp triển khai phù hợp. Bên cạnh hoàn thành các nội dung, quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từng giai đoạn, huyện quan tâm công tác đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB,CC. Đồng thời, nắm bắt nhu cầu thực tế của địa phương để triển khai các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong năm qua, huyện đã mở 9 lớp dạy nghề cho gần 170 học viên...

Cùng với siết chặt kỷ cương công chức, trong thực hiện cải cách hành chính, huyện chỉ đạo ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong các cơ quan đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; triển khai đồng bộ kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Huyện đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 100% đơn vị hành chính cấp xã và phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; xây dựng, hoàn thiện 8 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; thường xuyên rà soát, cắt giảm từ 50-70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và xây dựng quy trình liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện có liên quan đến cấp xã và ngành dọc... Qua đó, tạo thuận tiện tối đa cho tổ chức, công dân khi giao dịch với cơ quan nhà nước.

Vận chuyển hoàng hóa qua Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu).
Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) năm đạt 29,8 triệu USD.

Huyện chủ động tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu; phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh, Ban Xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư vào địa bàn. Đến nay, huyện đã tiếp nhận 6 hồ sơ đầu tư vào Trung tâm Logistics Hoành Mô; 5 hồ sơ đầu tư vào Khu bến bãi hàng hóa khu vực Cửa khẩu Hoành Mô. Huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch Khu di tích danh thắng thác Khe Vằn (xã Húc Động); lấy ý kiến người dân và các phòng, ban liên quan, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ nhằm phát triển du lịch gắn với văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Chỉ... Dự kiến trong năm nay, huyện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến miến dong tại bản Mạ Chạt (xã Vô Ngại) theo quy hoạch nâng cao năng lực chế biến, phát triển thương hiệu miến dong Bình Liêu...

Phát thuy những kết quả đạt được, năm 2018 huyệnvBình Liêu tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước vào lĩnh vực du lịch, cửa khẩu, đô thị; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng tại các xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình 135; chú trọng đào tạo nghề phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch của huyện...

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.