Đẩy mạnh tuyên truyền việc học và làm theo Bác

Thứ Tư, 28/02/2018, 13:17 [GMT+7]
.
.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tích cực tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền. Thực hiện chỉ đạo này, các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 một cách đồng bộ, sâu sắc hơn.

hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quảng Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2017 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII), Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và các văn bản của tỉnh. Trong đó, đĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt, triển khai. Đồng thời, mua, trang bị trên 3500 cuốn tài liệu để học tập; hướng dẫn học tập chuyên đề 2017 trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 620-CV/BTG ngày 9/5/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; hướng dẫn 26-HD/BTG ngày 10/5/2016 tuyên truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng biên tập tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với thực hiện chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 phục vụ học tập, tuyên truyền tại các đảng bộ trực thuộc.

Các cấp ủy đã triển khai, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình như Đảng bộ các địa phương Đông Triều, Cẩm Phả, Bình Liêu đã biên tập và phát hành cẩm nang tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, địa phương đơn vị. Các cấp ủy cũng tổ chức tuyên truyền trực quan, rà soát các khẩu hiệu, panô, tranh ảnh, bảng điện tử, bảng tin. Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu của ngành, địa phương, đơn vị được quan tâm triển khai. Nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua làm theo lời Bác. Cụ thể: Công an tỉnh tổ chức 5 cuộc tọa đàm cấp ngành, 45 cuộc tọa đàm cấp cơ sở; BĐBP tỉnh tổ chức 42 buổi quán triệt, học tập; Bộ CHQS tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”. LĐLĐ tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”. Sở Tư pháp tổ chức chương trình Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ”. Sở TTTT giao mỗi đảng viên ít nhất 1 chuyên đề để quán triệt trong chi bộ (76 chuyên đề)...

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo chí phải xác định rõ nội dung, hình thức, tăng cường dung lượng, thời lượng để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả bước đầu đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình tiên tiến.  Thông qua các hội nghị thông tin báo chí hàng tuần, giao ban báo chí hàng tháng và hợp tác với nhiều cơ quan báo chí có uy tín của Trung ương, công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được chú trọng và đã có nhiều tác động tốt đến sự phát triển chung của tỉnh. Các cơ quan báo, đài của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh. Có nhiều bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng chuyên trang, chuyên mục gắn với xây dựng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng lên.

Tiết mục “Đảng là mùa xuân người thợ” của Chi đoàn các cơ quan xây dựng Đảng Tỉnh ủy tại Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức, ngày 14-5
Tuyên truyền về học và làm theo bác qua Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức.

Báo Quảng Ninh duy trì chuyên mục về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Gương người tốt, việc tốt” trên trang 2 Báo Quảng Ninh hàng ngày và trên Báo Quảng Ninh điện tử với tần suất 1chuyên mục/ tuần (8-10 tác phẩm  được thực hiện trong tháng). Báo cũng duy trì các chuyên trang Lực lượng vũ trang tỉnh học và làm theo Bác; các chuyên trang địa phương, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với 15 chuyên trang/tháng. Báo Quảng Ninh điện tử đã đăng tải trên 135 tin, bài và gần 200 ảnh; Báo Quảng Ninh trên 500 tin bài và trên 300 ảnh. Đã có trên 50 cán bộ, phóng viên Báo Quảng Ninh  tham gia sáng tác tác phẩm báo chí và được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quảng Ninh. Đài Phát thanh-Truyền hình phát sóng 10 phim tài liệu phóng sự về Hồ Chủ tịch; phát thanh hơn 20 tin bài, các chương trình ca nhạc...

Phát huy những kết quả này, Quảng Ninh đang tích cực tuyên truyền chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên; tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề năm 2018 trong các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt, học tập nghị quyết, thông tin thời sự...

Hà Chi

 

.
.
.
.
.
.
.
.