Thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn quyết thắng"

Thứ Sáu, 26/01/2018, 15:37 [GMT+7]
.
.

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và của ngành Than nói riêng, những năm qua, Tổng Công ty (TCT) Đông Bắc đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, tích cực đổi mới cơ chế quản lý, điều hành SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao. Một trong những giải pháp quan trọng được Đảng ủy, Chỉ huy TCT quan tâm và là một động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả SXKD chính là việc tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT).

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV 91 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị.
Nhiều tập thể, cá nhân Công ty TNHH MTV 91 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng đã được lãnh đạo chỉ huy đơn vị khen thưởng. 

Đại tá Đỗ Mạnh Giáp, Chủ nhiệm Chính trị TCT Đông Bắc, cho biết: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Yêu nước thì phải thi đua, thi đua là yêu nước”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong TCT luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua và phong trào TĐQT. Trong tổ chức thực hiện, gắn phong trào TĐQT với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và động cơ thi đua cho toàn đơn vị; lấy Đoàn Thanh niên làm lực lượng xung kích, cán bộ, đảng viên làm nòng cốt để tổ chức thực hiện. Việc nâng cao hiệu quả SXKD được lấy làm tiêu chí trọng tâm, xuyên suốt của phong trào TĐQT.

Phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ để TCT hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ TCT đến từng cơ quan, đơn vị thành viên đã bám sát tình hình nhiệm vụ, tổ chức chấn chỉnh, chỉ đạo, điều hành sản xuất quyết liệt, hiệu quả. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quản trị chi phí, hạch toán giá thành, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo đúng lộ trình.

Ban lãnh đạo Công ty Cảng kiểm tra thực tế hệ thống máy nghiền than tại đơn vị.
Ban Lãnh đạo Công ty Cảng kiểm tra thực tế hệ thống máy nghiền than tại đơn vị.

Trong từng thời điểm, TCT còn phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, như: Đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên lao động tham gia. Đồng thời, tiếp tục triển khai thi đua chuyên đề “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh phong trào xây dựng khu tập thể công nhân văn minh”. Năm 2017, đã có 42 đề tài, sáng kiến cấp TCT được đăng ký, ước tính giá trị làm lợi 45,5 tỷ đồng; có 29 tổ, đội, lò chợ, thiết bị xe, máy đăng ký tăng năng suất lao động. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, địa phương khen thưởng. Trung tá Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Phòng Chính trị Công ty TNHH MTV 91, cho biết: Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của TCT, đơn vị đã chủ động phát động phong trào thi đua, khuyến khích cán bộ, CNVC-NLĐ tại từng phân xưởng, tổ, đội sản xuất. Từng cán bộ, công nhân đã tích cực tìm tòi, phát huy nhiều sáng kiến hay tăng năng suất lao động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2017. Tiêu biểu phải kể đến sáng kiến tổ chức triển khai thực hiện khấu than lò chợ ZRY, góp phần đảm bảo năng suất lao động đạt 9 tấn/người/ca.

Năm 2018, để tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy TCT đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn quyết thắng”. Các cơ quan, đơn vị bám sát mục tiêu tổng quát của TCT: “An toàn - Đoàn kết - Tiết kiệm - Hiệu quả”, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, như: Bóc đất, đá đạt 41.374.000m3; sản xuất được 5.450.000 tấn than; doanh thu đạt 11.500 tỷ đồng… Song song với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 425 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 299 của Đảng ủy TCT về sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của TCT đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy TCT; tiếp tục làm chuyển biến rõ nét hơn các nội dung văn hoá doanh nghiệp, chú trọng văn hóa giao tiếp ứng xử và ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy…

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.