Phát huy vai trò MTTQ trong tập hợp, đoàn kết nhân dân

Thứ Sáu, 19/01/2018, 16:47 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Các tập thể đạt danh hiệu
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc" năm 2017.

Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, thống nhất hành động, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã bám sát nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh; củng cố khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật trong năm qua, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng khu dân cư về nội dung “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”; làm tốt công tác vận động cử tri đi bầu cử, tham gia tổ chức tập huấn công tác bầu cử và kiểm tra bầu cử để đảm bảo phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tại 12/14 địa phương dần đi vào nền nếp. Các nhiệm vụ chung được triển khai linh hoạt, đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, tránh chồng chéo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được triển khai gắn với phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020" với 2 địa phương là Cẩm Phả, Quảng Yên xây dựng mô hình triển khai điểm cấp tỉnh; 31 xã, phường, thị trấn và 369 thôn, bản, khu phố xây dựng mô hình điểm tại các địa phương. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân công, chỉ đạo đến toàn hệ thống mặt trận, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Nhờ đó, người dân các địa phương đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương với trị giá hơn 7,7 tỷ đồng. Đến nay, đã có gần 450 hộ nghèo đã được nhận hỗ trợ về nhà ở, trong đó 352 hộ được hỗ trợ từ nguồn huy động cho các xã, thôn ĐBKK (trung bình 25 triệu đồng/hộ) và được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng CSXH (tối đa 50 triệu đồng/hộ); trên 3.300 hộ dân vùng ĐBKK đăng ký thực hiện thoát nghèo bền vững… Ủy ban MTTQ tỉnh còn là đầu mối kêu gọi, tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn lực hỗ trợ đồng bào vùng khó. Đến nay, đã có 463 đơn vị, cá nhân đăng ký hỗ trợ 8,6 tỷ đồng (gần 8 tỷ đồng đã được chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh) và các công trình, hiện vật trị giá gần 17 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ TX Đông Triều giám sát tại Bộ phận một cửa phường Đức Chính (tháng 12/2018)
Ủy ban MTTQ TX Đông Triều giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đức Chính, tháng 12/2017.

Cũng trong năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 10 đoàn giám sát trực tiếp, thường xuyên, đột xuất về thực hiện chủ đề công tác năm tại 11 trung tâm hành chính công cấp huyện, 98 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; tham gia 16 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành của tỉnh về công tác quản lý nhà nước về ATTP, việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 tại Cục Thuế và Cục Hải Quan tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp để trực tiếp nắm tình hình, đảm bảo thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền các cấp. Đồng thời, chủ động tập hợp, phản ánh những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của người dân; phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Qua đó nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được kịp thời giải quyết.

Theo đồng chí Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, năm 2018, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, chủ đề công tác năm của tỉnh, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, tư tưởng nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội về thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, các công trình, dự án trọng điểm; việc thực hiện chủ đề công tác năm… Từ đó phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đặc biệt là triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.