Huyện Hải Hà phát động phong trào thi đua năm 2018

Thứ Năm, 11/01/2018, 12:02 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/1, huyện Hải Hà tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện hoàn thành 17/18 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội; kinh tế ổn định và tăng trưởng cao, đạt 23,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,6 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 172,2 tỷ đồng, bằng 123% dự toán tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ.

Thừa quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư huyện ủy Hải Hà trao Bằng khen của Thú tướng Chính Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thế Hòa.
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư huyện ủy Hải Hà trao Bằng khen của Thú tướng Chính Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hải Hà.

Toàn huyện có 6/15 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Trong năm, toàn huyện đã có 472 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8% năm 2016 xuống còn 5% năm 2017. Chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; phát triển du lịch xã đảo Cái Chiên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp…

Huyện Hải Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.
Huyện Hải Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Huyện Hải Hà đã giao dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua; tổ chức cho các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2018 với mục tiêu thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; phát triển du lịch huyện Hải Hà”. Trong đó, huyện tập trung triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của nhà nước đối với công tác thi đua; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính…

Các đơn vị, địa phương của huyện Hải Hà ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Các đơn vị, địa phương của huyện Hải Hà ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Thế Hòa, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hải Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Huyện Hải Hà đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, hộ gia đình tiêu biểu năm 2017.

Hữu Việt

 

.
.
.
.
.
.
.
.