Học và làm theo Bác ở Công đoàn Sở LĐTB&XH: Lấy cán bộ đoàn viên làm nòng cốt

Thứ Hai, 29/01/2018, 15:38 [GMT+7]
.
.

Công đoàn Sở LĐ,TB&XH có 9 công đoàn cơ sở với chức năng, nhiệm vụ đặc thù, tính chất công việc phức tạp, đối tượng quản lý nhạy cảm. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tới hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC,NLĐ), tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhiều cá nhân được Bộ LĐ,TB&XH tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành LĐ,TB&XH
Nhiều cá nhân của Sở LĐ,TB&XH được Bộ LĐ,TB&XH tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành LĐ,TB&XH.

Thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, công đoàn cấp trên, việc học tập và làm theo Bác được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên công đoàn ngành LĐ,TB&XH.

Đồng chí Lê Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở LĐ,TB&XH, cho biết: Căn cứ các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, Công đoàn Sở chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị chuyên đề và tổ chức đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người cán bộ Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ cá nhân và đặc thù của đơn vị. Đồng thời, đăng ký xây dựng cá nhân, tập thể điển hình làm theo Bác, lấy cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công đoàn làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu. Thông qua đó nhằm giúp cho mỗi đoàn viên vừa học tập, tự kiểm điểm, đánh giá, uốn nắn mình; trong đánh giá, bình xét thi đua hằng năm luôn gắn với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm cơ sở chính để đánh giá việc học tập và làm theo Bác.

Ghi nhận tại Công đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đặc thù công việc của CBCCVC,NLĐ tại đây là thường xuyên chăm sóc đối tượng người cao tuổi, già yếu. Ngay từ đầu năm, các phần việc đoàn viên công đoàn Trung tâm đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều gắn với vị trí công việc, trách nhiệm của từng người. Từ việc xác định đúng nội dung học tập và làm theo sát với thực tế, công tác chăm sóc đối tượng người cao tuổi tại Trung tâm luôn được đánh giá rất tốt từ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ. Hiện sáng thứ 2 hằng tuần, Trung tâm duy trì thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đối với toàn thể CBCCVC,NLĐ. Bên cạnh đó, đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên như: Điện, nước, ga, xăng dầu công tác, điện thoại, tiếp khách...; công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2017, Trung tâm cũng đã tổ chức bố trí nấu ăn công nghiệp phục vụ bữa trưa cho CBCCVC,NLĐ do Công đoàn và Trung tâm hỗ trợ một phần, còn lại do cán bộ, nhân viên đóng góp. Đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của CBVC,NLĐ. Nhờ đó, đoàn kết nội bộ được giữ vững, toàn thể CBCCVC,NLĐ yên tâm gắn bó với cơ quan.

Có thể thấy, qua việc học tập, mỗi cán bộ, nhân viên của Sở LĐ,TB&XH đã có sự chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở. Trong nhiều năm qua, Sở luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và toàn diện trên các mặt công tác, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Đảng bộ cơ quan Sở đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nhiều tổ chức, đoàn thể được cấp trên đánh giá cao và khen thưởng. Đặc biệt, nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, Đảng bộ cơ quan Sở LĐ,TB&XH được Tỉnh ủy khen thưởng; Sở LĐ,TB&XH được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh khám sức khỏe cho người già được chăm sóc tại đơn vị.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Do đó, trong thời gian tới, Công đoàn Sở LĐ,TB&XH sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05 - CT/TW để mỗi CBCCVC,NLĐ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ và hằng năm.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác để mỗi CBCCVC,NLĐ, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tự soi, tự sửa, tự phấn đấu. Đặc biệt là coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trong việc học tập và làm theo Bác, lấy biện pháp “Người đứng đầu làm gương” là biện pháp chính và quan trọng để tạo ra những hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin đối với CBCCVC,NLĐ. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được coi là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân; trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với CBCCVC.

Phương Thúy

.
.
.
.
.
.
.
.