.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật:

Ngày 29/12, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn năm 2017, triển khai các nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

 

Năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có nhiều đổi mới trong triển khai nhiệm vụ. Cụ thể: Tổ chức hiệu quả việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ các khoa, phòng, trung tâm; phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể CBCCVC-NLĐ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp có thu, đảm bảo đời sống, việc làm cho tập thể cán bộ, người lạo động. Nhà trường cũng chủ động đề ra các giải pháp, triển khai thực hiện ổn định bộ máy tổ chức, duy trì tốt nhất công tác giảng dạy; tập trung chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy phù hợp với tình hình mới; phối hợp, liên kết với các ngành, các cấp, đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Với mục tiêu “Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo”, năm 2017, nhà trường đã tổ chức giảng dạy, quản lý gần 380 lớp với gần 25.000 học viên; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm trong tình hình mới. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nhà trường duy trì hiệu quả các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc) và là một trong những trung tâm uy tín hàng đầu của tỉnh, thu hút gần 2.800 học viên theo học tại 125 lớp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý dạy và học; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên theo tinh thần của chủ đề công tác năm 2017 về kỷ luật, kỷ cương dưới nhiều hình thức, như: Kiểm tra việc lên lớp thường xuyên qua thẻ học viên, danh sách ảnh, sơ đồ chỗ ngồi, sổ ghi đầu bài; tập trung tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất về tình hình giảng dạy tại các lớp được phối hợp tổ chức tại các địa phương, đơn vị…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn còn tồn tại mà đội ngũ cán bộ, giảng viên đã chủ động khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách; không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy cả về lý luận chính trị, ngoại ngữ và tin học. Đồng chí Đỗ Thị Hoàng yêu cầu, thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của tỉnh trong tình hình mới. Đặc biệt, cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 09-NQ/TU, đưa nội dung “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” vào kế hoạch hoạt động, giảng dạy trong năm 2018.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2017.

Đảng ủy, Ban giám hiệu trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Hoàng Giang

Tin liên quan