Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thứ Năm, 07/12/2017, 11:16 [GMT+7]
.
.

Sáng 7/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Tư pháp trao đổi, cung cấp những điểm mới, cơ bản của Luật TGPL. Theo đó, Luật TGPL sửa đổi, bổ sung năm 2017 gồm 8 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế Luật TGPL năm 2006. Luật có nhiều nội dung mới nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của công tác TGPL và sử dụng các nguồn lực để cung cấp kịp thời dịch vụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý.

Các đại biểu trao đổi các nội dung của Luật TGPL năm 2017.
Các đại biểu trao đổi các nội dung của Luật TGPL năm 2017.

Cụ thể, Luật quy định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL; phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội; mở rộng diện người được TGPL; quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL; bổ sung các quy định về trình tự thực hiện TGPL, tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL, nhất là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng; nâng cao vai trò của sở tư pháp thông qua việc ký hợp đồng với các tổ chức tham gia thực hiện TGPL…

Để Luật sớm đi vào cuộc sống, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết, phù hợp với ngành, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến cán bộ, đảng viên và người dân biết, thực hiện.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.