.

Năm 2018 là cơ hội cho Quảng Ninh đột phá phát triển

Cập nhật:

Năm 2017 khép lại nhưng những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội đã và đang góp phần kiến tạo sự phát triển bền vững của Quảng Ninh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.  Nhân dịp bước sang năm 2018, Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long về những thành tựu này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh

- PV: Nhiều người cho rằng năm 2017 là năm Quảng Ninh thực hiện bước đầu thành công những ý tưởng đột phá. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về đánh giá này?

+ Đ/c Nguyễn Đức Long: Có thể khẳng định, năm 2017 là năm Quảng Ninh dồn lực vượt qua nhiều khó khăn để triển khai các ý tưởng đột phá mang tầm chiến lược.

Đó là song song điều hành hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong năm tỉnh đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và báo cáo Trung ương. Dấu mốc quan trọng là ngày 17/3/2017, Bộ Chính trị đã có kết luận “đồng ý cho thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trực thuộc cấp tỉnh, nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng lợi thế của từng khu vực, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, công nghệ cao, phương thức quản lý mới, tiên tiến, hình thành khu vực tăng trưởng cao, tạo thêm nguồn lực và động lực, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, đột phá và tái cơ cấu kinh tế cho tỉnh, vùng và cả nước. Cơ cấu, mô hình tổ chức chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt quy định”. Khi được Quốc hội thông qua, tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia cùng bộ, ngành T.Ư xây dựng dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế. Từ những nỗ lực này, ngày 10/10/2017,  Chính phủ đã có Tờ trình Quốc hội về việc xem xét dự Luật về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Dự luật này đã được kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV cho ý kiến để kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018) xem xét thông qua. Đây sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục thực hiện  mô hình đột phá, đổi mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 19 và Đề án 25 như nhất thể hóa các chức danh bên Đảng và chính quyền có chức năng tương đồng, nghiên cứu đề xuất triển khai hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với chính quyền, cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ các đoàn thể cấp huyện, sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp trong ngành Y tế và Giáo dục... Điều này đã và đang mang lại hiệu quả trong thực tiễn, giúp cho tỉnh tiết kiệm chi thường xuyên để tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng quyết liệt thực hiện cải cách hành chính trọng tâm là tập trung giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân. Các thủ tục hành chính được thực hiện tại các trung tâm HCC cấp tỉnh và cấp huyện đã đảm bảo 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại chỗ. Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3,4 là 1.151/1.727 tổng số dịch vụ công (chiếm tỷ lệ 66,7%). Toàn tỉnh đã có 149/186 xã, phường, thị trấn triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã kết nối với trung tâm hành chính công cấp huyện. Tỉnh đã triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã, với 231 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của các địa phương, sở, ngành đã tạo những hiệu ứng rõ rệt. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (Sipas) được cải thiện mạnh mẽ.

PV: Vậy có thể ví, những thành quả mà tỉnh đạt được trong năm 2017 chính là những ‘‘trái ngọt” của cả một quá trình nỗ lực của hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp?

khjghf
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Dự án tôm giống chất lượng cao tại Đầm Hà (Ảnh: Thái Cảnh)

+ Đ/c Nguyễn Đức Long: Đúng là như vậy với sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh đã đạt kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và vượt mức 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,2%, đứng trong tốp cao của toàn quốc. Đặc biệt,  lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng cao đạt mức 14,5%, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Hoạt động du lịch có bước tiến quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, môi trường kinh doanh du lịch được cải thiện; mở rộng thị trường, quảng bá xúc tiến, truyền thông du lịch hướng đến tính chuyên nghiệp. Nhiều dự án đầu tư về du lịch đã đưa vào khai thác, tạo dấu ấn đặc sắc, tăng sức hấp dẫn, lưu giữ du khách dài ngày hơn. Tổng số khách du lịch đạt gần 10 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế đạt trên 4,28 triệu lượt. Tổng doanh thu ngành Du lịch đạt 17.885 tỷ đồng. Đặc biệt, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, đạt  38.579 tỷ đồng, bằng 128% dự toán trung ương giao, tăng 121% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa đạt 27.650 tỷ đồng, bằng 112% dự toán trung ương giao, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, chi đầu tư phát triển tăng mạnh. Tổng vốn ngân sách chi cho đầu tư phát triển là 10.621 tỷ đồng, chiếm 56,67% tổng chi ngân sách địa phương, là tỷ lệ chi cao nhất cả nước.

Bằng những nỗ lực gắn liền tư duy và hành động của bộ máy chính quyền các cấp, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư vào môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được củng cố và cải thiện. Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được kịp thời tháo gỡ bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả.  Năm 2017, toàn tỉnh đã có 2.240 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn đăng ký 12.866 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ.  Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường theo hướng siết chặt, đặc biệt trong quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính; hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo (chi an sinh xã hội tăng 41% cùng kỳ), phúc lợi xã hội và đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, Đề án 196 được cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai quyết liệt, kịp thời tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo ý chí vươn lên thoát nghèo của từng hộ, từng thôn, bản vùng khó... Năm 2017, toàn tỉnh đã giảm được 1,1% hộ nghèo (kế hoạch 0,7%). Đến nay, tỉnh ta còn 2,28% hộ nghèo.

Nhìn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây và đặc biệt là năm 2017, cho thấy sự tăng trưởng ổn định, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ mang tính bền vững của tỉnh.

PV: Quảng Ninh hiện được đánh giá là điểm đến tin cậy thu hút các dự án lớn của các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước. Vậy các dự án đang và sẽ đầu tư được tỉnh quan tâm triển khai như thế nào?

+ Đ/c Nguyễn Đức Long: Hiện nay, Quảng Ninh đang trở thành nơi quy tụ các dự án đẳng cấp quy mô lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quảng Ninh đã và đang hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh dịch vụ đi đầu, thân thiện môi trường với nền kinh tế tăng trưởng xanh. Năm 2018, chủ đề công tác năm của tỉnh là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Do đó, vấn đề thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc đã được tỉnh đặt ra từ trước đây và sẽ tiếp tục thực hiện với những yêu cầu cao hơn. Theo đó, tỉnh sẽ  ưu tiên cho các dự án đầu tư vào các ngành du lịch chất lượng cao, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin và các lĩnh vực dịch vụ như giáo dục, y tế, logistic… Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thu hút các dự án đầu tư mới nhằm  đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển bền vững. Tỉnh sẽ kiên quyết từ chối cấp phép cho các dự án đầu tư sử dụng công nghệ và thiết bị lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là cơ hội cho Quảng Ninh đột phá phát triển. Dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017; kinh tế trong nước tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Đối với tỉnh ta, tiếp tục kế thừa những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong những năm qua; hiệu ứng tích cực của Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sau khi được Quốc hội thông qua; cùng với các quy hoạch chiến lược, các dự án động lực sẽ phát huy mạnh mẽ; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước; cùng với sự tích cực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân sẽ tạo ra thế và lực mới, những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đây cũng chính là cơ hội để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các dự án thu hút đầu tư có tính đột phá, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

-PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Hải (Thực hiện)