Đảng bộ huyện Tiên Yên triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Sáu, 08/12/2017, 16:30 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/12, Huyện uỷ Tiên Yên tổ chức hội tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2017, huyện Tiên Yên đã đạt được nhiều kết quả nội bật. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 11,8%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 82,6 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị hàng hóa tăng 22,9% so với cùng kỳ. Chủ đề công tác năm về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, làm chuyển biến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã đề ra 4 mục tiêu, chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao năng lực các tổ chức trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, chương trình 135 và hoàn thành mục tiêu đưa thị trấn Tiên Yên lên đô thị loại IV. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng môi trường sống; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng kỷ cương, văn hóa, văn minh; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, năm 2018, huyện Tiên Yên cần xác định rõ nhiệm vụ chủ đề năm của tỉnh để xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện đạt kết quả, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. Huyện cần quan tâm đến phát triển dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ trung chuyển, kết nối phát triển du lịch, sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư tăng, nguồn thu cho địa phương. Đảng bộ huyện cần quan tâm, triển khai Nghị quyết TƯ 6, khóa XII, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo để bứt phá, phát triển.

Xuân Thao (Trung tâm TT&VH Tiên Yên)
 

.
.
.
.
.
.
.
.