Đại đoàn kết toàn dân

Củng cố khối đại đoàn kết vùng khó khăn

Thứ Sáu, 08/12/2017, 15:04 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thực hiện chính sách với đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi trong tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tạo điều kiện để người dân vùng khó khăn phát triển sản xuất.

Cán bộ MTTQ xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) và thôn Tùng Cầu giám sát chất lượng thi công công trình mương nước tưới tiêu tại thôn.
Cán bộ MTTQ xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) và thôn Tùng Cầu của xã, giám sát chất lượng thi công công trình mương nước tưới tiêu tại thôn.

Huyện miền núi, biên giới Bình Liêu có gần 96% dân số là người DTTS, tỉ lệ cao nhất trong tỉnh. Những năm qua, huyện luôn quan tâm huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào vùng DTTS ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thực tế tại xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu), chúng tôi được đồng chí Lý Thị Nguyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cho biết: Để phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật đến đồng bào các dân tộc, khuyến khích người dân từ bỏ những hủ tục để xây dựng đời sống no ấm, tiến bộ, đội ngũ cán bộ mặt trận từ xã đến các thôn, bản đã gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để bà con noi theo. Trong đó, các trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín thường xuyên bám sát cơ sở để hiểu đời sống, nghe tâm tư nguyện vọng bà con, trở thành hạt nhân khối đại đoàn kết, kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh… Nhờ vậy, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, đồng bào DTTS về cơ bản đã thay đổi nhận thức, dần chủ động trong cuộc sống. Nhiều chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đặc thù cho vùng đồng bào DTTS, như đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, xoá đói giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục… đã đến đầy đủ, kịp thời.

Cán bộ MTTQ xã Tân Bình, huyện Đầm Hà (bên phải), vận động người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu.
Cán bộ MTTQ xã Tân Bình, huyện Đầm Hà (bên phải), vận động người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu.

Tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết vùng đồng bào DTTS, MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, trong đó ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh vận động đồng bào xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa nhanh tiến bộ KHKT vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp công tác. Trong đó tập trung các nội dung: Hỗ trợ các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn với hơn 70% số địa phương cơ bản đạt các tiêu chí NTM; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, xã hội hóa, tạo nguồn lực hỗ trợ vùng miền núi, dân tộc; tuyên truyền, xây dựng các mô hình hoạt động trong đồng bào DTTS tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, MTTQ chú trọng kiện toàn hệ thống tổ chức mặt trận, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận là người DTTS, củng cố chất lượng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ người DTTS gắn bó lâu dài với cơ sở, có được sự tín nhiệm sẵn có của cộng đồng, am hiểu thực tiễn, phong tục, tập quán, nhờ đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mang lại hiệu quả cao hơn. Năm nay, MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức gặp mặt, cung cấp thông tin về những chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh cho 370 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh; đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách 533 người có uy tín.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.