Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII

MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

Thứ Sáu, 08/12/2017, 06:50 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, Quảng Ninh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả đó có sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội  trong vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động… của địa phương.

G
Cán bộ Ủy ban MTTQ thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) và đại diện đoàn thể nhân dân khu phố 5 của thị trấn, giám sát tiến độ làm đường bê tông ngõ xóm trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Giang.

Từ đầu năm nay, MTTQ tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, ban hành quy chế phối hợp, triển khai trong hệ thống MTTQ, tổ chức thành viên. MTTQ, các tổ chức thành viên luôn chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề công tác năm của tỉnh. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai tới 100% cán bộ chuyên trách ở các cấp ký cam kết thực hiện nội dung trên, gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, ký kết phối hợp với các ngành trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện Đề án “Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”... Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và đã hoàn thành bầu 1.565 trưởng thôn, bản, khu phố (trong đó 1.559  người là đảng viên).

Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua, trong năm MTTQ tỉnh đã phối hợp phát động các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ đã chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai. Đồng thời, lựa chọn  2 địa phương là Cẩm Phả và Quảng Yên xây dựng mô hình triển khai điểm cấp tỉnh; hướng dẫn các địa phương lựa chọn 31 xã, phường, thị trấn và 369 thôn, bản, khu phố xây dựng mô hình điểm gắn với xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu (ở nông thôn), đảm bảo ANTT, môi trường (ở đô thị).

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân dân, đăng ký hỗ trợ xây dựng “thôn, khu dân cư kiểu mẫu”, “thôn mẫu”, “vườn mẫu”, “hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, gắn với phát triển kinh tế theo chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”. Đến nay, toàn tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của 1.697 tổ tự phòng, tự quản, tự hòa giải; 215 khu dân cư không có tệ nạn xã hội; 147 mô hình về phong trào tự quản ANTT… Cách làm này đã tạo sự hưởng ứng tích cực của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minh.

Người dân thôn Giếng Sen, xã Tiền An (TX Quảng Yên) chăm sóc hoa và cây cảnh trên tuyến đường thôn.
Người dân thôn Giếng Sen (xã Tiền An, TX Quảng Yên) chăm sóc hoa và cây cảnh trên tuyến đường thôn.

Cũng trong năm, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động, tiếp nhận, phân bổ, phối hợp tổ chức trao, tặng quà cho người nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo được nhận quà dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. MTTQ tỉnh thống nhất với Ban Vận động Quỹ vì người nghèo phân khai 8,8 tỷ đồng hỗ trợ 352 hộ nghèo xây nhà ở. MTTQ cấp huyện, xã huy động được hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 198, sửa chữa 112 nhà ở cho hộ nghèo. Các tổ chức thành viên huy động được hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 75, sửa chữa 54 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh tích cực triển khai cuộc vận động ủng hộ nguồn lực giúp các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh; đến ngày 1/12/2017 đã có 384 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ trên 4,5 tỷ đồng, 9 đơn vị đăng ký ủng hộ bằng công trình, vật liệu… trị giá trên 7 tỷ đồng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các vấn đề người dân quan tâm; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... Qua đó, phát huy sự tham gia tích cực của người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.