Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII

Chủ động, tích cực hoàn thành xét xử các loại án

Thứ Sáu, 08/12/2017, 14:16 [GMT+7]
.
.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Hoàng Văn Tiền, Chánh án TAND tỉnh, cho biết: Từ đầu năm đến nay, TAND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng, dẫn đến số lượng các vụ, việc phải thụ lý giải quyết tăng nhiều so với năm 2016, tính chất ngày càng phức tạp. Trong khi đó, nhiều quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động xét xử được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi cần có thời gian để tập huấn, thống nhất thực hiện.

Cán bộ, thẩm phán, thư ký thuộc TAND TX Quảng Yên thường xuyên trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Cán bộ, thẩm phán, thư ký TAND TX Quảng Yên trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Để khắc phục những khó khăn đó, lãnh đạo TAND tỉnh đã đề ra và thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của tòa án; công khai các bản án, quyết định của tòa án trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết vụ án... Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như vậy, nên đến nay, kết quả, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra từ đầu năm.

Để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp; chỉ đạo tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhằm bảo đảm mọi phán quyết của tòa án đều đúng pháp luật, không để xảy ra kết án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đi đôi với đó, TAND tỉnh tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, gắn thực hiện chủ đề công tác năm của TAND Tối cao "Trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý", chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, gắn với cải cách tư pháp, trọng tâm là nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đương sự, bị can; công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân giải quyết công việc tại tòa án.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được TAND tỉnh thực hiện đồng bộ, đúng quy trình. Trong năm 2017, TAND tỉnh đã bổ nhiệm 4 vị trí lãnh đạo quản lý ở các đơn vị trực thuộc; làm quy trình đề nghị TAND Tối cao bổ nhiệm 1 thẩm phán cao cấp, 8 thẩm phán trung cấp; điều động, luân chuyển 18 lượt CB,CC. Đơn vị đang tiếp tục đề nghị TAND Tối cao bổ sung biên chế thẩm phán để đáp ứng yêu cầu công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị của đội ngũ cán bộ, nhân viên của TAND tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu xét xử các loại án.

Với các vụ án điểm, nghiêm trọng, có nhiều đối tượng liên quan và xuất hiện tình tiết mới trong quá trình xét xử, TAND tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an, Viện KSND tỉnh nhanh chóng thống nhất hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa giữa đại diện Viện KSND tỉnh, hội đồng xét xử và luật sư được tổ chức công khai, dân chủ, tôn trọng chứng cứ khách quan, chủ quan, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Quá trình tuyên án, hội đồng xét xử luôn thận trọng, dựa trên các căn cứ pháp luật, hành vi, tính chất phạm tội của bị cáo, nhờ đó mọi bản án được tuyên đều làm cho bị cáo tâm phục, khẩu phục.

TAND TP Hạ Long tổ chức xét xử vụ án hình sự về chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý đầu tháng 12/2017
TAND TP Hạ Long xét xử vụ án hình sự về chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý, tháng 12/2017

Bằng tinh thần chủ động, tích cực, từ đầu năm đến nay, ngành TAND tỉnh đã thụ lý 6.006 vụ, việc các loại; trong đó giải quyết xong 5.619 vụ việc (đạt tỷ lệ 93,6%). Quá trình xét xử, hệ thống TAND 2 cấp đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.